Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Tio lönlösa saker

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

1. Kunskap som inte efterföljs.

2. Gärningar som varken har uppriktighet eller är baserade på att följa de rättfärdiga exemplen av andra.

3. Pengar som lagras, ägaren har således inte nytta av de under detta liv och erhåller heller ingen belöning för dem i det efterkommande livet.

4. Hjärtat som är tomt på kärlek och längtan efter Allah och söker närhet till Honom.

5. En kropp som inte lyder eller tjänar Allah.

6. Att älska Allah utan att älska Hans beordringar eller söka Hans fröjd.

7. Tid som inte spenderas för att sona för synder eller ta fasta på tillfälligheter att göra gott.

8. En själ som tänker på lönlösa saker

9. Betjäna de som inte för dig närmare Allah eller är till nytta för dig i ditt liv

10. Ha förtröstan och frukta vemhelst som är under Allahs auktoritet och under Hans hand; när han inte kan framkalla någon lycka eller olycka till sig själv, eller död, eller liv, eller återuppväcka sig själv.

Emellertid är den större av dessa frågor att slösa bort hjärtat och slösa bort tid. Slösa bort hjärtat göres genom att föredra detta liv mot det nästkommande, och slösa bort tiden göres genom att ständigt hoppas. Förstörelse inträffar när man följer sina begär och ständigt hoppas, emedan all godhet är funnen genom att följa den rätta vägen och att förbereda sig för att möta Allah.

Vad konstigt det är när en tjänare till Allah har ett [världsligt] problem, han söker hjälp hos Allah, men han ber aldrig Allah att rena hans hjärta innan det dör av okunnighet, förnekelse, verkställande av ens begär och att vara involverad i nyheter. Sannerligen, när hjärtat dör, kommer han aldrig att känna egenskaperna eller effekten av sina synder.

Imam Ibn ul Qayyim al Jawziyyah

Tags | , , ,

Submit a Comment