Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

27

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Två sorters vägledning

On 27, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Profeterna och sändebuden vägleder (hadâ) mänskligheten till den raka vägen. Det är sedan upp till människan själv att bestämma om hon vill följa den raka vägen eller inte. Emellertid kan inte profeterna eller sändebuden ingjuta vägledningen eller tron i människors hjärtan eftersom det endast är en gåva från Allah.

Följaktligen finns det två olika sorters vägledning (hudâ). Den första sortens vägledning är då individen upplyses om vad som är den korrekta vägen att följa medan den andra sortens vägledning är då övertygelse och tro ingjuts i människans hjärta. Detta är anledningen till varför vissa finner följande två verser ur Koranen motsägelsefulla:

“Du kan inte leda (tahdî) dem du älskar [Muhamad] på rätt väg, men Gud leder (yahdî) den Han vill. Och Han vet bäst vilka de är som är villiga att låta sig vägledas (muhtadîn).” (al-Qasas, 28:56)

“… du [Muhamad] skall leda (tahdî) dem… till den raka vägen.” (ash-Shûrâ, 42:52)

Verserna är dock inte alls motsägelsefulla. Den första versen syftar på vägledning då tro och övertygelse ingjuts i individens hjärta och den andra versen syftar på “vägledning” då vederbörande helt enkelt informeras om vad som är rätt och vad som är fel.

Källa
Zarabozo, Jamaal al-Din. 1999. Commentary on the Forty Hadith of al-Nawawi. Vol. 1. Boulder. Al-Basheer Publications and Translations

 

Tags | , , ,

Submit a Comment