Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Var som biet

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Ibn Qayyim al-Jawziyyah skriver:

Såsom människor är tillfredställda med världen så borde ni vara tillfredställa med Allah. Såsom de är förtjusta i världen så borde ni vara förtjusta i Allah. Såsom de är intima med sina kära så borde ni söka intimitet med Allah. Såsom de önskar lära känna deras kungar och ledare och att komma dem nära för att heder och status ska bli dem tilldelat, så borde ni komma att känna Allah och söka efter Hans kärlek. Detta kommer att leda till den yttersta hedern och utmärkelsen

En av asketerna (zuhhad) sade: “Jag kan aldrig föreställa mig att någon kan höra om paradiset och helvetet och fortfarande kan slösa bort en timme utan att utföra handling av lydnad till Allah; varken hågkomst, bön, reciterande ur Koranen eller en handling av välgörenhet eller godhet.” En sade till honom: “Jag gråter väldigt mycket”. Då svarade asketen honom: “Att du skrattar medan du bekänner dina synder är bättre än att gråta men ändå vara fylld med stolthet över dina gärningar. För gärningarna hos en högfärdig person kommer aldrig stiga över hans huvud.” Personen föreslog senare: “Snälla vägled mig”. Asketen svarade honom då: “Lämna världen till dem som längtar efter den såsom de lämnar det Efterkommande livet till dess sökare. Och var i denna värld såsom biet: den äter endast gott, framställer endast gott och när det vilar på någonting så varken förstör det den eller tar bort blommorna från den”.

Källa:
al-Fawâid (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2001), s. 187.

Tags | , , ,

Submit a Comment