Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Distanskurser

01

feb
2013

No Comments

In Distanskurser

By admin

Den gudomliga kommunikationen

On 01, feb 2013 | No Comments | In Distanskurser | By admin

Den gudomliga kommunikationen

Den gudomliga kommunikationen

Nu har vi på Hikmainstitutet publicerat vår fjärde distanskurs som berör den muslimska bönen (salat) för alla våra medlemmar. Detta är en kurs som består av 6 lektioner där varje lektion är ca 45 minuter lång. Till varje lektion finns en medföljande PowerPoint-presentation. Om du inte redan är medlem i Hikmainstitutet kan du på ett mycket enkelt sätt bli det idag och få tillgång till distanskursen. Kursen är avslutad och du kan själv lyssna på dem förinspelade lektionerna och följa PowerPoint-presentationen som medlem när det passar dig bäst.

Vad kommer jag att få lära mig?
Kursen har inte som mål att lära dig hur man i detalj utför den dagliga bönen (salat). Kursens mål är istället att ge dig de rätta verktygen och kunskaperna för att förstå och uppskatta bönens viktiga roll i den troendes liv. Med denna kurs vill vi ge nytt liv till din bön (salat) och lära dig hur man bland annat ökar koncentrationen och ödmjukheten (khushu) i bönen. Denna kurs kommer också lära dig alla de viktiga böner som finns vid sidan om de fem obligatoriska bönerna.

Bror Salih utgår i sin undervisning från Shaykh Husayn al-‘Awaayishahs bok betitlad “The Prayer: its Effect in Increasing Eemaan and Purifying the Soul”.

Följande ämnen tas upp i undervisningen:

• Introduktion
• Om författaren
• Om al-Fatihah (Ingressen)
Sudjûd (ansiktet på marken)
Iqâmah (Stå upp i bön)
• Bönens fyra hörnstenar
Khushû’ (ödmjukhet och koncentration i bönen)
• Bönen utmärkt medel mot synder och onda handlingar
• Bönen stärker din tro (iman)
• Det förträffliga med nattbönen (Qiyâmul-layl)
• De utarmades bön
Salatul-Duha
Salatul-Tasbih
• Rikedomar för bönen skull
• Det allvarliga i att överge bönen
• Distraherande bönemattor
• Fulländad sudjûd och rukû´
• Moskéernas pelare
• Belöningarna i att promenera till moskén

Bror Salih höll i föreläsningarna varje lördag. Dessa föreläsningar spelades in och publicerades på medlemssidan där du när som helst kan logga in och lyssna. Fördelen med detta är att du kan lyssna om hur många gånger du vill, pausa och återgå om du har missat något.

Frågor kring och om kursmatrialet kommer att besvaras på medlemsforumet. Hikmainstitutet har kontakt med islamiska lärda både i Sverige och utomlands som är beredda att besvara dina frågor.

Bli medlem idag och följ med på en resa som inshallah kommer att öka din kärlek för kunskap om islam.

Hur går jag tillväga för att delta i kursen?
Det är jätte enkelt, följ endast anvisningar på följande sida!

När du har blivit medlem får du tillgång till medlemssidan där du har tillgång till kursmatrialet i form av inspelade föreläsningar från kursen “Profeternas arvtagare” samt andra kurser och föreläsningar. Du har även tillgång till medlemsforumet där du kan ställa dina frågor under kursens gång. Alla medlemmar får också en personlig medlems inbox för att skicka meddelanden mellan varandra och kursledaren.

Kursdetaljer
Kursbenämning: Den gudomlika kommunikationen
Omfattning: 6 lektioner
Kurskod: D04
Kursledare: Salih Tufekcioglu

Tags | , , ,

Submit a Comment