Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

E-böcker

01

feb
2013

4 Comments

In E-böcker

By admin

Domedagens fysik

On 01, feb 2013 | 4 Comments | In E-böcker | By admin

Många av koranverserna beskriver Domedagen. Vi lever i ett universum som håller på att expandera sedan sin tillkomst, för miljarder år sedan. Både universums tillkomst genom ‘Big Bang’ och dess utvidgning är beskrivna i Koranen. Vetenskapsmän vet inte om utvidgningen kommer fortätta i all oändlighet, eller om universum kommer en dag börja att dra ihop sig. Koranverserna antyder att universum inte kommer att utvidgas i all evighet, och att Domedagen skall börja när universum börjar dra ihop sig.

Domedagens fysik

Tags | , , ,

Comments

 1. Hej! Första gången jag faktiskt hör talas om att muslimer tror på big bang. Tror inte vi på att Gud skapade de 7 himlarna själv och inte genom big bang? Är väldigt förvirrad just nu och skulle uppskatta ett svar, tack.

  • admin

   Big bang utesluter inte att universum har en skapare. Vem är orsaken till den stora smällen?

   I slutändan vet Gud bäst hur han skapade allt.

  • Kiraz

   Selamun Aleikum Sara! Muslimerna tror inte på big bang, men teorin om big bang visar bara att Koranen har rätt än en gång. Att från att vara “ingenting” från början till “allt”som finns till idag!
   Från början trodde vetenskapmännen att allt var beständigt och evigt och att jorden aldrig skulle gå under.

 2. Selamun aleikum
  Kära syster Sara vetenskapsmännen kommit på att om man utgår från att universum hela tiden utvidgas och att den ständigt är föränderlig, så kan ju inte teorin om att allt hela tiden funnit från början och är evig inte stämma, som vissa ateister tror, inte stämma. I så fall skulle inte jorden gå under. Det som är viktigast här är att teorin om att jorden och universium är under ständig rörelse, från att vara ingenting till vad det är idag. Däremot så står det i Koranen att Allah endast behöver säga bli till! Och det blir till! Endast Allah har en sådan makt. Det vetenskapsmännen har kommit fram till är att man fortsätter beräkningen i omvänd riktning och förminskar istället för att utvidga så kommer man till slut fram till “noll”. Vilket överrenstämmer med Koranen och bevisar att den har rätt en en gång! Läs i Koranen suratul Enbiya (21/30) Om hur jorden och himlen till en början satt fast …wa aleikum salam

Submit a Comment