Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fasta

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Fasta när dem observerar fastan

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Abû Hurayrah återberättar att Profeten  sa: “Fastan är på den dagen då dem observerar fastan, den slutar på den dagen som dem slutar fasta, och Ìd al-Adhâ är när människorna observerar den. [Sunan al-Tirmidhî (697)]

Denna hadith berättar något väldigt viktigt för oss med avseende att fastställa början och slutet av månkalenderns månad Ramadan. Den berättar för oss att det finns en enkel regel att följa: fasta med folket i ditt samhälle.

Det spelar ingen roll hur folket i samhället bestämmer sig för att fastställa början av Ramadan. Det som spelar roll är att undvika oenighet i samhället. Dessa som ger näring till oenigheter och orsakar muslimerna splittring är dem som gör fel.

Idag så finns det talrika åsikter som har antagits av muslimska forskare angående det bästa sättet att fastställa början av Ramadan. Detta har förorsakat problem i icke-muslimska länder så väl som ett antal muslimska länder.

Ta Kairo till exempel. Du kommer att finna en bred skala av åsikter bland muslimerna där. Som en olycklig följd kommer du att finna människor som påbörjar och avslutar sin fasta olika dagar, fastän dem alla är invånare i samma stad!

Vissa av dem fastar enligt regeringens förordning och en muslimsk rättslärd utsedd av staten. Vissa följer sin egen iakttagelse. Andra fastar med det första landet i världen som meddelar att det har iakttagit månen. Dessa är bara de mest vanliga åsikterna. Det finns många flera utlåtanden, vilket bara ytterligare smutsar ned en redan förvirrad situation.

Fastan börjar den dagen då människorna börjar fasta. Avslutningen av fastemånaden är när människorna fullbordat sin fastemånad. Hajj är när människorna påbörjar Hajj.

Al-Tirmidhi, i sin Sunan, ger oss ett kapitel benämnat:

Fastan är på den dagen då dem observerar fastan, den slutar på den dagen då dem slutar fasta, och ‘Id al-Adhâ är när människorna observerar den.

Under denna titel rapporterar han en hadith av Abû Hurayrah med exakt samma text, och säger sedan: “Det är en bra men ovanlig berättarteknik.” [Sunan al-Tirmidhî (697)]

Spridningens kedja är visserligen inte exceptionellt stark. Samtidigt så är ingen av berättarna tvivelaktiga. Hadithernas hållbarhet stöttas av en mängd forskare, inklusive al-Khattâbî, al-Mundhirî, al-Shawkânî och al-San ‘ânî.

[Al-Albânî bestyrkar det i al-Silsilah al-Sahîhah (223), Sahîh Sunan al-TirmidhÎ (697) och Sahîh al-Jâmi ‘al-Saghîr (7316)]

Forskare, när dem diskuterar denna hadith, förklarar att den menar att fastställandet av fastan är samhällets angelägenhet. Det är ytterst viktigt att människorna observerar Ramadans fasta som ett samhälle. En person är inte tvungen att följa hans eller hennes egna övertygelser angående hur månaden skall beslutas, men snarare ge med sig för samhället beslut.

Därför måste vi som muslimer fasta tillsammans med resten av människorna i våran omgivning, även om dem förlitar sig på enbart uträkningar eller uträkningar bekräftade av en visuell iakttagelse eller förlitar sig på en lokal iakttagelse.

Vi behöver inte samtycka med åsikten att muslimerna i vårat land godkänner det. Däremot så måste vi ge med oss till deras beslut och undvika att splittra samhället. Allah älskar när muslimerna enas. Han hatar oenighet och delning. Han vill inte att muslimerna beter sig på ett löjligt sätt angående deras största och mest iögonfallande offentliga riter, som Ramadan fastan, ‘Id bönerna och Hajj.

Och Allah vet bäst.

Tags | , , , ,

Submit a Comment