Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fasta

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Några goda ord om Eid

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Vi som muslimer har endast två högtider. De är Eid al-Fitr och Eid al-Adhâ. Vi har inga andra högtider än de. Då dessa två högtider har blivit bestämda för oss av Allah borde vi vara måna om att fira dessa dagar och förstå vad dessa dagar betyder för oss. De är bland de mest framstående symbolerna för islam.

Vi kan förhöja vår erfarenhet av denna speciella dag genom att hedra de råd som Profeten  gav oss att följa under Eid.

Några av dessa råd är:

1. Vi borde bada på morgonen innan vi går ut för att utföra eidbönen

Mâlik återberättar i al-Muwatta’ (428) att Ibn ‘Umar tog ett bad på dagen av Eid al-Fitr innan han gick ut för att be.

I al-Majmû’ (2/231) informerar den stora juristen al-Nawawî oss om att de lärda är överens om att man föredrar ett bad innan man går till eidbönen.

Anledningen till att vi gör så är densamma som för fredagar där muslimer samlas för att be. Detta blir ännu tydligare när det kommer till eidbönen.

2. Vi borde äta några dadlar innan vi lämnar hemmet för att närvara vid eidbönen

Anas berättade att Profeten  gav inte iväg sig till bönen förrän han hade ätit några dadlar [Sahîh al-Bukhârî (953)].

Anledningen till detta är för att försäkra sig om att vi inte fastar denna dag efter att ha fastat under hela månaden Ramadan.

Beträffande Eid al-Adhâ är det rekommenderat att avstå från förtäring till efter bönen och att göra den första måltiden som intas en del av köttet från vårt offerdjur.

3. Vi borde recitera den speciella takbîr på morgonen av Eid

Allah säger: “Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni visa [honom] tacksamhet.” [Sûrah al-Baqarah: 185]

Beträffande tiden borde vi börja med takbîr. Den starkaste åsikten är att vi borde börja med takbîr så snart vi går ifrån våra hem för att gå till bönen. Det återberättas att Ibn ‘Umar brukade recitera takbîr när han gick iväg från sitt hem för att gå till böneplatsen [Musannaf Ibn Abî Shaybah (5619)].

Den andra åsikten i denna fråga är att vi borde börja göra så vid solnedgången som ett avslut för den sista dagen av Ramadan.

Takbîr på eidmorgonen är ett välkänt bruk från de fromma företrädarna inklusive Nâfi’ b. Jubayr. Han var förvånad över att se människor förneka det.

Al-Zuhrî sade: “Människorna brukade recitera takbîr från tiden de lämnade deras hem tills de nådde böneplatsen och sedan fortsatte de att göra så tills imamen kom fram för att leda bönen. Vid den tidpunkten skulle de falla i tystnad.” [Musannaf Ibn Abî Shaybah (5629)]

4. Vi skall hälsa varandra med speciella Eid hälsningar

Det finns inga speciella lydelser föreskrivna för detta. Vi kan säga ett antal av tillåtna hälsningar, som: “Idukum mubârak!” eller “Taqabbal Allah minnâ wa minkum!

Detta bruk var välkänt bland följeslagarna. De brukade tillge varandra hälsningar vid varje glädjefyllt tillfälle, precis som de gjorde när någon blev meddelad om Allahs förlåtelse och i ett flertal andra omständigheter. Människor av kunskap, som Ahmad b. Hanbal, har alltid tillåtit eidhälsningar.

Vi kan inte tvivla på att dessa hälsingar är en del av ett gott beteende. De är också ett gott sätt att styrka delaktighet i samfundet under denna dag av lycka.

5. Män borde bära sina bästa kläder

Ibn ‘Umar berättar att hans far ‘Umar b. al-Khattâb såg en silkeskappa (säljas) vid porten av moskén och sade till Profeten : “Jag önskar du kunde köpa den för att ha den på dig under Eid och även vid tillfällen då delegationerna anländer.”

Profeten  sade: “Denna kommer att bäras av en person som inte kommer att ha del av (belöningen) i det nästkommande livet.” [Sahîh al-Bukhârî (984) och Sahîh Muslim (2068)]

Profeten  förkastade det specifika klädesplagget endast för att det var av silke. Denna incident visar oss att ‘Umar var väl medveten om att nya kläder borde bäras för Eid.

Jâbir berättar att Profeten  hade en mantel som han reserverade för fredagsbönen och för de två eidbönerna. [Sahîh Ibn Khuzaymah (1765) och Sunan al-Bayhaqî (5931)]

Ibn ‘Umar brukade alltid bära hans bästa kläder för de två eidbönerna. [Sunan al-Bayhaqî (5938)]

Beträffande kvinnor, borde de inte tillåta deras vackra kläder att bli sedda när de går ut från deras hem för att närvara vid eidbönerna. Kvinnor borde dölja deras skönhet från blickar av främmande män. Likaså borde de avstå från att sätta på sig parfym när de går ut till bön.

//Sheikh Salman al-Oadah

Tags | , , ,

Submit a Comment