Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fasta

28

jan
2013

No Comments

In Fasta

By admin

Ramadankrigare

On 28, jan 2013 | No Comments | In Fasta | By admin

Sahl Ibn Sa’d radi Allahu anhu berättar att RasulAllah  sa:

”I Jannah finns det en port som heter ar-Rayyan: en dörr vilken de Sâ’imûn (fastande) kommer att träda in genom, ingen annan utom dem. Det kommer att meddelas, ‘Var är de Sâ’imûn?’ och de Sâ’imûn kommer att stå upp. Ingen förutom dem kommer att träda in genom porten kallad Rayyan.”

Har du någonsin hört talas om en helg krigare? De är anställda som sitter i hytter och slappar vid en kaffestation, nedtyngda med munkar hela veckan lång. Sedan under helgen sliter de av sig sina kostymer, iklädda sin Reebok utstyrsel under, och de spenderar hela helgen med att spela basket, hängflyga och bergsklättra. Vad händer? De bryter sina knän, sträcker ett dussintal muskler, och är inlagda på sjukhus på måndagen.

Detta är i relation till den fysiska kroppen. Men det finns folk som borde vara kända som Ramadan krigare. De är dem som inte har fastat under hela året och sedan chockar deras kroppar med en hel månad. Eller så har de inte bett i moskén eller inte vaknat upp för att be på natten under hela året. Vad händer med dem? Som en muslimsk läkare sa, “Under vanliga dagar har vi ungefär 5 till 7 patienter om dagen. Under Ramadans första dag, ökar antalet patienter till över 50!”

Ramadan krigare var sällsynta i vår islamiska historia. För att illustrera, låt oss alla minnas när vi var i början av Safar. Vi höll antagligen på att be för att jobbet skulle ta slut, eller så hade vi just gjort klart alla prov, eller så tittade vi igenom broschyrer för en semesterflykt.

Intressant nog, om vi satt bredvid en tab’ûn (efterträdarna till Profetens  följeslagare) över ett tusen år sedan i en enkel moské, skulle vi ha hört honom lyfta sina händer medan han ber Allah att få välsignelsen att finnas vara här när en gäst kommer, en gäst som heter Ramadan!

Det finns olika sätt som vi kan ‘värma upp’ på inför Ramadan. Ett av dessa sätt är genom att öka frekvensen av vår du’a. Allah subhaanahu wa ta’aala säger i Koranen, med versen före den talandes om Ramadan och versen efter den talandes om Ramadan, och precis i mitten läser vi:

“När mina tjänare frågar dig om Mig [svara då att] Jag är nära: Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig. Och uppmana dem att svara när Jag kallar och att tro på Mig – kanske skall de ledas på rätt väg.” (Al-Baqarah 2/186).

Varje godhet på jorden är från Allah. Och en av de mest exklusiva välsignelserna är Ramadan. Så låt oss be Ramadans Herre att hjälpa oss hitta Hans barmhärtighet i de kommande dagarna.

Jag gav en gång en khutbah om Hajj med titeln Ibrahims Kall. En bror berättade för mig att under den khutbahn lyfte han sina händer till Allah och bad Allah att hitta ett sätt för honom att göra Hajj. Han sa att han inte hade några pengar till resan, men den kvällen kom en bror fram till honom med erbjudandet, “Bror, vi har ett Hajj program för nya muslimer, skulle du vilja åka?”

Alhamdullilah, den brodern utförde Hajj det åren från en du’a som kom direkt från hjärtat, in sha Allah.

De tidiga generationerna av ummahn brukade göra du’a 6 månader efter Ramadan att Allah accepterar deras gärningar i Ramadan. Och under nästa 6 månader, brukade de göra du’a till Allah att bevilja dem välsignelsen i att vara i livet under kommande Ramadan.

Renlighet – När en gäst kommer, förbereder vi i förväg för dens ankomst genom att dammsuga mattan, damma av hyllorna, och skrubba handfaten. Vi borde göra detta för vår gäst vid namn Ramadan. Men skrubbandet borde inte vara för våra fysiska omgivningar; det borde inkludera skrubbandet av våra synder.

Lyssna på RasulAllah, sal Allaahu alayhi wa sallam, ord när han talar om de personer som inte vill göra rent inför Ramadan:

“Den som inte avstår från att tala falskheter och handlar enligt det, har Allah inget behov av att den avstår från sin mat och dryck.” (Bukhari).

Fastande i Sha’baan (månaden före Ramadan) – Den största nedgången för helgkrigarna var att de inte var ordentligt uppvärmda för träningen, vilket orsakade skador. Liknande är det när man fastar, då vissa personer bara gör det en gång om året, vilket gör deras kroppar väldigt främmande för att vara utan mat och dryck.

Härifrån ser vi följande Sunnah: Umm Al-Mu’mineen Aisha radi Allahu anha anmärker, ”Allahs Sändebud  fastade aldrig en hel månad annat än Ramadan och jag har inte sett honom fasta mer än han gjorde i Sha’baan.”

En poet sade:

O den som inte är nöjd med sina synder i Rajab
Så mycket så att du fortsatte olydnad i Sha’baan
Fastemånaden har nu kommit över dig
Så konvertera inte också den till en månad av olydnad.

Del II

När vi tittar på firandet av detta lands ‘heliga dagar’, ser vi att de lägger ner all sin tid och möda och ande i förberedelserna. Jag säger dig, gå till vilken affär som helst utanför den här moskén och du kommer se förberedelser i form av polkagrisar, röda och gröna buketter, till och med äggtoddy, allt i väntan för det årliga firandet av födseln – som de falskeligen hävdar – av Profeten Jesus alayhis salaam. De förbereder för deras falskhet nästan 2 månader i förväg! Ett av de sätt att förbereda för Ramadan är att utbilda oss i Ramadans Fiqh. Alhamdulillah, i denna moskén idag sitter många bröder och systrar för vilka det kommer att vara deras första Ramadan. Allahu Akbar! Må Allah acceptera det från dem och låta dem och oss ta del av Ramadans välsignelse under många kommande år.

Låt oss kortfattat gå igenom vad fastan är:

Fastan under Ramadan är inte valfritt – det är ett måste. Beviset för detta hittas i Koranen och Sunnahn. Allah säger:

“Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud.” (Al-Baqarah 2/183).

Profeten  sa:

“Islam är byggt på fem (pelare)…” bland vilka han nämnde fastandet under Ramadan (Bukhari).

Det arabiska ordet för fasta är sawm. I arabiskan betyder det ordagrant att avstå från något. Och i islamisk lag är det att avstå från de saker som bryter fastan, vilket startar från gryning (Fajr bönen) och tar slut vid solnedgång (Maghrib bönen) efter att först ha haft avsikten att göra det.

De saker som bryter ens fasta, de saker som han eller hon måste avstå från, från gryning till solnedgång, är följande: äta och dricka, och äktenskapssamliv.

Dessa tillämpas om 3 villkor uppfylls: att personen inte är ovetandes om att denna sak bryter ens fasta, att den är medveten om att den gör något som bryter dens fasta (vilket innebär att den inte gjorde så av glömska), och att den gör det av sin egna fria vilja och att ingen tvingade en att bryta sin fasta.

Avslutningsvis, medan månaden av Ramadan närmar sig, borde vi förbereda för denna speciella gäst genom att förbereda ett Ramadan program (‘Operation: Värdefull Tid’) i våra hem och i våra moskéer. Programmet borde insha Allah innehålla:

1. Låsta tider under dagen då vi ska konsekvent recitera Koranen, lära oss dess mening och memorera nya surahs.

2. Något nyttigt för tiden före Taraweeh bönerna och tiden efter Taraweeh. Och hur vi ska öka vår dyrkan under de sista tio nätterna – dvs. vad vi ska göra extra.

3. Vi borde se till att det finns dagar i denna månad då vi ger mat till folk. Ta med dadlar eller mjölk till moskén vid Maghrib. Bjud hem folk till att äta middag tillsammans med din familj. Organisera en middag i moskén och bjud folk som vanligtvis inte blir bjudna för att de är nya. Ta hand om de nya muslimerna i erat samhälle och för Allah ta’aalas skull gör deras Ramadan speciell.

4. Ha avsikten att dubbla och tredubbla den summa av sadaqah som vi ger, den dyrkan vi normalt gör, den dhikr vi gör, och de gärningar som hjälper oss att rena våra själar.

5. Och slutligen, för de som har råd med det, planera en Umrah till Ka’bah i Ramadan!

Efter att ha återvänt från Avskedvallfärden såg RasulAllah  en Ansari kvinna som inte hade utfört Hajj. Han frågade henne, “Vad hindrade dig från att följa med oss på Hajj?”

Hon sade, “Vi hade en kamel som vi brukade använda för att rida vilken Abu Fulan och hans son åkte på, och en annan som vi använde för jordbruk.”

Så, RasulAllah  sade, “Sannerligen är Umrah i Ramadan samma (belöning) som att utföra Hajj med mig” (Bukhari och Muslim)!

Av Muhammad Alshareef

Tags | , , ,

Submit a Comment