Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

01

feb
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Allmänn missuppfattning om istikhara

On 01, feb 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Istikhârah bönen är en välsignelse till oss från Allah. Det är en möjlighet för oss att sätta vårt förtroende till Honom när det kommer till beslut som vi måste ta i våra liv. Det finns, dessvärre, en del missuppfattningar som människor har om istikhârah bönen som orsakar dem att missa vissa fördelar som bönen har att erbjuda.

Missuppfattning # 1

Vissa tror att istikhârah bönen är endast föreskriven när en person måste ta ett beslut mellan två valmöjligheter. Människor kommer fram till denna missuppfattning eftersom ordet “istikhârah” bokstavligen betyder “att söka (någon annans) avgörande om en angelägenhet”. Vissa människor drar slutsatsen att detta betyder att dem måste finna sig i en situation där dem måste ta ett beslut mellan två saker.

Emellertid, Profeten (frid vare över honom) sa att vi bör framföra istikhârah bönen närhelst vi tänker på att påbörja något. Han sade: “När någon av er tänker på att påbörja något, skall han framföra två enheter av bön utöver den obligatoriska bönen.” [Sahîh al-Bukhârî]

Han sade inte: “Närhelst du vacklar mellan två valmöjligheter…”

Därför är istikhârah bönen föreskriven för oss närhelst vi har en angelägenhet att påbörja på en handlingsbana, men vi har ännu inte utvecklat en säkert och fast beslut för att göra det. Även om det är en enkel bana av handling med inga alternativa valmöjligheter öppna för oss, så har vi ändå valmöjligheten mellan att förbinda oss till den handlingsbanan eller inte förbinda oss. Vi bör erbjuda istikhârah bönen.

Å andra sidan, om det finns mångfaldiga valmöjligheter öppna för oss, bör vi först konsultera med kunniga personer som vi litar på beträffande vilken handlingsbana som är bäst för oss. Sedan bör vi välja ut exakt den handlingen som ser ut att vara den bästa för oss och erbjuda istikhârah bönen angående det valet, sökandes efter Allahs avgörande om den angelägenheten.

Missuppfattning # 2

Vissa människor tror att istikhârah bönen är endas föreskriven för begränsade handlingar, som äktenskap och resa. Andra känner att bönen endast är till för handlingar av största vikt, och inte för vardagliga beslut. Båda dessa uppfattningar är fel. Dessa missuppfattningar leder människor till att undvika att be istikhârah bönen i många fall där det skulle vara dem till nytta. Bönen är föreskriven för alla våra beslut.

Berättaren av hadithen säger till oss: “Han brukade lära oss istikhârah bönen för alla våra bekymmer…” Detta är generellt för alla beslut, större eller mindre.


Missuppfattning # 3

Vissa människor förmodar att det är väsentligt att uppleva en viss sort av lösning i hjärtat efter att ha utfört istikhârah bönen. Det finns inga bevis som stödjer det här antagandet. Faktiskt, istikhârah bönen motsäger denna uppfattning:

O Allah! Jag söker efter Ditt avgörande genom Din
kunskap och Ditt underlättande genom Din makt och
jag ber Dig om Din oerhörda nåd. För sannerligen, Du
har förmågan men jag har inte det, och Du vet men jag
vet inte, och Du är den Kunnige av det osedda. O Allah,
om Du vet att den här angelägenheten är den bästa för
mig i min religion, mitt levebröd, och i det slutliga
resultatet (eller: i mitt närmaste liv och i min framtida),
bestäm sedan det för mig och underlätta det för mig
och sedan välsigna mig i det. Och om Du vet att den här
angelägenheten är den värsta för mig i min religion, mitt
levebröd, och i det slutliga resultatet (eller: i mitt närmaste
liv och i min framtida), vänd sedan bort den från mig och
vänd mig bort från den och bestäm för mig det goda,
varhelst det kan vara, och gör sedan så att jag blir nöjd
med det.

Om vi tänker på vad vi ber Allah om i vår istikhârah bön, så lämnar vi verkligen beslutet i Hans händer. Huruvida vi känner oss bekväma eller glada med handlingens gång, så ber vi Allah att förverkliga det för oss om Han vet att det är det bästa för oss och hålla det borta från oss om Han vet att det ligger i vårt bästa intresse att inte engagera oss i det.

Allah säger: “Det är en plikt för er att strida och detta är förhatligt för er. Men det kan hända att något är er förhatligt och [ändå] är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och [ändå] är detta ett ont för er – Allah vet, men ni vet inte.” [Sûrah al-Baqarah: 216]

Antagandet som vissa människor har om att istikârah bönen förmodas uppenbara ett tecken eller lösa i våra hjärtan om handlingsförloppet har lett till något slut för förvirringen. Dem repeterar sina istikhârah böner om och om igen i väntan på att få uppleva denna lösning. När dem inte får uppleva den, ökar endast deras känsla av förvirring. Det är olyckligt eftersom istikhârah bönen förmodas hjälpa oss att skaka av oss vår förvirring genom att sätta frågan i Allahs händer.

Missuppfattning # 4

En annan allmän missuppfattning är när en person som erbjuder istikhârah bönen förmodas ha en dröm den natten som ska uppenbara den rätta lösningen. Många människor som tänker så kommer att skjuta upp sina beslut och kommer inte att påbörja handlingsförloppet tills eller om inte dem har denna dröm. Emellertid, så finns det absolut ingen grund för denna uppfattning. Det vi förmodas göra efter bönfallandet till Allah med istikhârah bönen är att sätta vår tillit till Allah och gå framåt. Om vi har en dröm som berättar för oss vad vi ska göra, är det fint och bra och vi kan dra nytta av våran dröm. Emellertid, bör vi inte förvänta oss en sådan dröm och vi bör säkerligen inte vänta på den.

Dessa är bara några av de vanligaste missuppfattningarna som människor har om istikhârah bönen. Dessvärre, även de som är betraktade som människor med kunskap bidrar ibland med att sprida dessa uppfattningar. Detta kommer av blint följande av traditioner istället för att hänvisa tillbaka till de heliga texterna.

Och Allah vet bäst.

Sheikh Muhammad b. `Abd Al-`Azîz al-Musannad

Tags | , , , ,

Submit a Comment