Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

01

feb
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Angående automatiserad köttberedning

On 01, feb 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Villkoren för att kött som erhållits från ett slaktat djur skall vara tillåtet är:

1. Djuret skall vara slaktat av någon som är antingen muslim, jude eller kristen.

2. Djuret måste dödas av ett vasst verktyg som har möjligheten att förse ett skarpt snitt och låta blodet flöda.

Allahs budbärare  sade: “Djuret vars blod flödat och över vilket Allahs namn uttalats över det kan du äta.” [Sahîh al-Bukhârî (5503) och Sahîh Muslim (1968)]

Oavsett vilket vasst verktyg som använts, så länge som blodet flödar efter att nacken är snittad på rätt plats, kommer att vara slaktad på korrekt sätt.

Något annat tillagt villkor angående slaktmetoden själv är inte bestyrkt av bevis.

3. En muslim som genomför slakten måste åkalla Guds namn. Enligt ett flertal lärda, skall detta villkor tillämpas vare sig personen som slaktar djuret är muslim, kristen eller jude.

Med dessa villkor i åtanke, vänder vi oss nu till frågan om muslimer som använder automatiserade slaktmaskiner i köttproduktion.

Det är ett erkänt faktum att slakta djur för hand är ineffektivt för vårt moderna samhälles behov efter kött, i synnerhet när vi talar om hönsindustrin. Maskiner som kan slakta ett stort antal djur på kort tid är behövligt. Det finns ingen motsättning i islamisk lag mot användandet av sådana maskiner så länge som de ovannämnda villkoren är mötta. De specifika verktygen och medlen för att uppnå detta är en öppen fråga. Vilken metod som helst kan användas.

Det finns dock två problem som behöver tas upp angående automatiserad slakt.

Det första av dessa problem är att det inte är möjligt att nämna Allahs namn för varje djur när dess nacke snittas. Frågan som behöver undersökas här är: Kan ett enda omnämnande av Allahs namn vara nog för ett flertal djur?

Svaret på denna fråga är att i islamisk lag, blir ett enda uttalande av Allahs namn tillräckligt för ett stort antal djur som dödas under en enda slaktomgång. Detta innebär att om maskiner stängs av och startar om, måste Allahs namn uttalas igen.

Detta är baserat på regeln angående dödandet av ett flertal stridsdjur med en enda projektil. Vi läser i den hanbalitiska juridiska avhandlingen Kashshâf al-Qunnâ` (6/225):

“Om en jägare dödar många djur med ett enda skott så är köttet från alla djur tillåtet.”

Likaså skriver den lärda inom Hanafî-skolan, Ibn Nujaym, i al-Bahr al-Râ’iq:

“Om en jägare skjuter en pil mot sitt byte och klarar av att skjuta ett flertal djur då är hans enda uttalande av Allahs namn vid beskjutningen tillräcklig för de alla, oavsett hur många till antalet dessa djur är… Om en man lägger två får bredvid varandra och klarar av att snitta båda deras halsar med ett enda blad, då är åter ett uttalande av Allahs namn tillräckligt för båda.”

Dessa citat är tillräckliga för att visa vikten av dessa juridiska principer inom denna fråga. Det fanns inga automatiserade maskiner förr. Emellertid, så var frågan om flertalet döda på en enda gång upplevd och togs upp av muslimska jurister. De beslöt att avsikten för dödandet, oavsett hur många djur som dog, i samband med att Allahs namn omnämndes en gång var tillräckligt.

Till exempel där det skulle kunna finnas tvivel om en eller flera av villkoren för en godkänd slakt har uppfyllts, skall dessa tvivel avfärdas.

Ibn al-Qayyim förklarar i Ahkâm Ahl al-Dhimmah (1/247):

“Närhelst det finns tvivel angående om ett villkor har fullföljts och konstaterandet av fullföljandet av villkoret för med sig svårigheter, blir nödvändigheten av en försäkran angående villkoret inte ett krav. Detta är fallet när en muslim slaktar ett djur – vilket kräver av muslimen att uttala Allahs namn vid slaktandet. Emellertid är inte vi tvungna att ha kunskap om ifall detta villkor fullföljdes eller inte.”

Det är etablerat i sunnah att Profeten  frågades: “Människor kommer till oss med kött och vi vet inte om de har nämnt Allahs namn över det eller inte.”

Han sade till dem: “Säg ni själva Allahs namn över det och ät det.”

Den andra frågan är som lyfts upp angående automatiserad slakt av djur att många maskiner som används för slakt av höns skär av halsen på dem. Vissa maskiner har också tendensen att skära fåglarna i nacken istället för i halsen.

Inget av dessa fall gör köttet olagligt då de grundläggande villkoren för islamisk slakt är fullföljda, dvs. att förmå blod att flyta från en öppning i halsen med ett skarpt föremål.

Vissa jurister har sagt att det finns en juridisk överenskommelse om att det är tillåtet att äta kött från djur vars huvuden kapats av helt och hållet under slakten.

Majoriteten av lärda tillåter slakt som startar från nacken under villkoret att djuret fortfarande lever tills halsen skärs av. Det finns inget tvivel om att de extremt snabba rörelserna utförda av dessa maskiner garanterar att djuret fortfarande kommer att vara slaktat korrekt även om hugget startar vid nacken.

Regeln om att ett enda uttalande av Allahs namn när man sätter igång maskinen är den officiella regeln fastställd av Islamic Law Council of the Muslim World League i dess resolution nummer 94 fastställd den 4 juli 1997.

Det är också i enlighet med den fatwa given av sheikh ‘Abd al-‘Azîz b. Bâz den förre muftîn i Saudiarabien.

Och Allah vet bäst.

Sheikh Hânî al-Jubayr, domare i Mekka

Tags | , , ,

Submit a Comment