Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Är det bättre att betala zakat under Ramadan?

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag har hört att det är bättre att betala zakat under Ramadan än i någon annan månad. Stämmer detta? Vilka bevis finns? Vänligen, notera att tidpunkten då zakat skall betalas kan vara före eller efter Ramadan.

Svar: All lov och pris hör till Allah.

För det första: När ett helt Hijri-år har passerat och tidpunkten för zakat infaller, då måste en muslim betala den. Detta med undantag för jordbruksskörd som skall betalas den dagen man skördar eftersom Allah säger:

“och, när ni skördar, ge [den behövande] det som han har rätt till!” [Al-An’am 6:141]

Muslimer måste betala zakat så fort ett helt hijri år har passerat eftersom Allah säger:

“Tävla [därför] om [att vinna] er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden” [al-Hadeed 57:21]

Ibn Battaal sade: “Man bör skynda sig att göra goda gärningar eftersom saker och ting förändras, man kan dö när som helst och det är inte bra att senarelägga goda gärningar.”

Ibn Hadjar sade: “Någon annan lade till: ‘Det är bättre för att befria sig själv från skulden och att hjälpa andra, vår Rabb (Herre) blir mer nöjd och det är mer sannolikt att synderna avlägsnas.'” (Fath al-Baari, 3/299)

För det andra: Det är inte tillåtet att dröja med att betala zakat efter att tiden har infallit för betalning om man inte har en giltig anledning.

För det tredje: Det är tillåtet att betala zakat innan den har infallit för betalning genom att skynda med betalningen. Att skynda med betalningen betyder att en muslim betalar zakat för 2 år eller mindre innan förfallodagen.

‘Ali berättade att Profeten  hade frågat al-‘Abbâs att betala zakat två år i förväg. (Återberättad av Abu ‘Ubayd al-Qaasim ibn Sallaam i al-Amwaal, 1885. Al-Albaani sade i al-Irwa’ (3/346): att den är god (hasan))

Enligt en annan rapport:

‘Ali berättade att al-‘Abbaas hade frågat Allahs Profet  att betala sin zakat innan den inföll och Profeten  lät honom göra det. (Berättar al-Tirmidhi, 673; Abu Dawud, 1624; Ibn Maajah, 1795; klassas som sahîh (sann) by Shaykh Ahmad Shaakir i Tahqeeq al-Musnad, 822).

För det fjärde: Det är bättre att ge välgörenhet till människor (hjälpa människor) under Ramadan än i någon annan månad.

Ibn ‘Abbaas sade: “Allahs Profet  var den mest givmilde av alla människor och mest givmild var han under Ramadan då han träffade ängeln Gabriel. Gabriel brukade träffa honom varje natt för att lära honom Koranen. Allahs Profet  var den mest givmilda människan av alla, mer givmild i sin iver och brådska att göra välgörenhet än en stark vind som är utom kontroll. (al-Bukhaari, 6; Muslim, 2308)

Al-Nawawi sade: Denna hadith (berättelse ur Profetens  liv) lär oss om många saker, inklusive det faktum att det är mustahabb (starkt rekommenderat, önskvärt) att vara givmild under Ramadan.

Om en muslims zakat förfaller under eller efter Ramadan, och han betalar den under Ramadan för att hans zakat skall bli den bästa gärningen genom att betalas under denna månad, så är det inte något fel med detta. Men om hans zakat infaller innan Ramadan, till exempel i månaden Rajab, och han dröjer med betalningen så att han betalar den under Ramadan, då är detta inte tillåtet eftersom det är inte tillåtet att dröja med att betala zakat utan en giltig anledning.

För det femte: Det kan finnas vissa anledningar varför muslimer helst skall betala zakat i en annan månad än Ramadan, till exempel om det finns en stor katastrof eller hunger i ett muslimskt land. I så fall är det bättre att betala zakat just då, än att betala under Ramadan. Ett annat exempel är att om många muslimer betalar zakat under just Ramadan för att hjälpa de behövande och fattiga, då har dessa fattiga ingen hjälp under resten av året och i detta fall är det bättre att betala zakat i en annan månad än Ramadan, även om det betyder att den som betalar blir försenad med sin betalning (på grund av att han tar hänsyn till behov av sina bröder som behöver hjälp).

Shaykh Ibn ‘Uthyamîn (må Allah vara nådig mot honom) sa:

“Det är tillåtet att dröja med zakat om det är för det bästa för de fattiga och utsatta och om det inte kommer att skada dem. Till exempel: många muslimer i vårt land betalar zakat under Ramadan och därmed får de utsatta sina behov tillfredställda eller utöver detta. Men sedan under vintern, om Ramadan inte faller under vintersäsongen, kommer de bli ännu mer utsatta och i ett ännu större behov av hjälp men då finns det få muslimer som betalar zakat. I så fall är det tillåtet att dröja med att betala sin zakat eftersom fördröjning motiveras av bästa intresse för dem som är berättigad till den (som zakat är till för).” ( Al-Sharh al-Mumti’, 6/189)

Och Allah vet bäst.

//Shaykh Munadjid

Tags | , , ,

Submit a Comment