Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

29

aug
2015

No Comments

In Fatwa

By admin

Är det tillåtet att tatuera sig eller ha peruk?

On 29, aug 2015 | No Comments | In Fatwa | By admin

Allahs Sändebud förbannade den som tillverkar eller använder peruk och den som tatuerar och blir tatuerad. (Ibn Umar)

Idag har tatuering blivit allmänmode efter att förr ha varit något som uteslutande raggare gjorde. Profeten, över honom vare frid, förbjuder att man dekorerade kroppen på ett sådant sätt att det inte går att ta bort. I islam är det exempelvis tillåtet med hennadekoration eftersom det inte är permanent.

Under Profetens tid men även i många delar av världen idag används tatuering för att visa på ens stammtillhörighet. Genom att Profetten, över honom vare frid, förbjöd tatuering satte han effektiv stopp till den blinda hängivenhet till stammen som hade skapat så stora konflikter bland araberna.

taharaburkini

Tags | , , ,

Submit a Comment