Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Demokratiska val

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: En del muslimer i ett icke-muslimskt land undrar om det är tillåtet att rösta i val där och rösta för icke-muslimska grupper eller partier. De hävdar att om de röstar så kommer det gynna muslimerna om en särskild grupp vinner valet?

Svar: Prisad vare Allah. Detta är en fråga som kan skilja sig åt beroende på situationen i olika tider och platser. Det finns ingen absolut dom som täcker alla situationer i just denna fråga.

I vissa fall är det fel att rösta. Exempelvis i de fall då röstningen inte kommer göra någon nytta för muslimerna eller då muslimerna inte har någon effekt i resultatet av valet. I detta fallet är att rösta eller inte rösta samma sak. Samma sak gäller då alla kandidater är lika onda eller då alla har samma attityd gentemot muslimer…

I de situationer då fördelarna för Islam tvingar muslimer att rösta för att få bort något större ont och reducera skadlig verkan, då exempelvis två personer är icke-muslimer men en av dem är mindre fientlig mot muslimer än den andra, och muslimernas röster kommer ha en påverkan av resultatet, är det inget fel att man röstar på den mindre onda kandidaten.

I varje fall är detta en fråga som skiljer sig åt beroende på situationen, där man får väga in vinsterna och förlusterna, vad som gynnar respektive skadar Islam. Angående detta måste vi alltid överlämna frågan till de lärda där vi i detalj beskriver vår situation.

Ingen ska tro att man visar stöd för kufr bara för att man tillåter röstning. Det görs för muslimernas intresse, inte p.g.a. att man älskar kufr eller dess folk. Muslimerna glädje sig då romarna besegrade perserna. Samma sak gjorde muslimerna i Abyssinien (Ethiopien) då Negus besegrade de som utmanade hans makt. Detta är väl känt från historien. För den som vill vara på den säkra sidan och inte rösta är det tillåtet att göra detta. Och Allah vet bäst.

Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

Tags | , , ,

Submit a Comment