Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Döda insekter

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Är det ok att döda en spindel om den är inne i ens hus och spinner nät samtidigt som någon är rädd för dem? Vilka regler gäller för insekter?

Svar: Den allmänna regeln angående insekter och andra småkryp är att det är tillåtet att döda de som kan skada människor. Bevis för detta är att profeten Muhammed  sa: “En profet satt en gång under ett träd då han blev biten av en myra och som ett resultat av detta brände han ned myrstacken. Allah lät uppenbara för honom: Varför inte endast en myra?”  [Sahîh Muslim]

Det var tillåtet för profeten att döda den skadliga myran även om den allmänna regeln säger att man inte får döda myror.

Abû Hurayrah sade nämligen: “Profeten  förbjöd dödandet av fyra olika djur: myran, biet, härfågeln och paddan.” [Musnad Ahmad, Sunan Abî Dâwûd och Sunan Ibn Mâjah]. Ibn Kathîr sade: “… dess berättarkedja är autentisk.” (3/361)

För de icke-skadliga djuren gäller den allmänna regeln att inte döda dem, eftersom där inte finns någon orsak för detta. Det finns en visdom varför Allah lät skapa dem. Därför är det inte tillåtet att rent av angripa dem utan någon bra orsak.

Och Allah vet bäst.

// Sheikh b. `Abd al-Rahmân al-Yahyâ, professor vid al-Imâm universitet i al-Qasîm

Tags | , , , ,

Submit a Comment