Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Dua efter bönen

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Efter de obligatoriska bönerna (efter att ha sagt salam), brukar vissa människor göra dua (åkallan) medan andra bara gör tasbih. Vissa säger att göra dua efter bönen är bidah (innovation). Kan vi göra dua efter bönen? Kan vi göra dua med imamen (böneledaren) alla tillsammans?

Svar: Prisad vare Allah. Det sägs i Fatawa al-Lajnah al-Daimah:

“Att göra dua efter de obligatoriska bönerna är inte sunnah om det görs genom att lyfta upp händerna, vare sig det görs av imamen själv eller av de andra i samlingen själv eller allihopa tillsammans. Det är snarare en bidah, eftersom det är inte återberättat att Profeten (frid vare med honom) eller följeslagarna (må Allah vara nöjd med dem) gjorde det. Angående att göra dua utan att lyfta upp händerna så är det tillåtet att göra det eftersom det finns hadither om detta. (Fatawa al-Lajnah al-Daimah, 7/103)

Kommitten blev tillfrågade angående att lyfta händerna för dua efter de fem obligatoriska bönerna:

Är det bevisat att Profeten (frid vare med honom) lyfte sina händer eller inte? Om det är bevisat, är det då tillåtet att lyfta händerna eller inte?

De svarade:

Det är inte bevisat att Profeten (frid vare med honom) lyfte sina händer i dua efter de obligatoriska bönerna vad vi vet, så att lyfta dem efter de obligatoriska bönerna motstrider sunnah. (Fatawa al-Lajnah, 7/104)

Kommitten fastställde även att göra dua högt efter de obligatoriska eller frivilliga bönerna, eller att göra dua i ensamhet regelbundet, är en förkastlig innovation eftersom det  är inte bevisat att Profeten (frid vare med honom) eller följeslagarna (må Allah vara nöjd med dem) gjorde något liknande. Den som gör dua efter de obligatoriska eller frivilliga bönerna i ensamhet går emot Ahl al-Sunnah wal-Jamah och för dem som anklagar de som är oense om detta för kafirs och för att inte vara från Ahl al-Sunnah wal-Jamaah så är detta vilseledning, ignorans och förvridning av fakta. (Fataawa Islamiyyah, 1/319)

Tags | , , ,

Submit a Comment