Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

En fattig man vill gifta sig med en rik kvinna

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag söker rådfråga å en ung flickas vägnar, från vår familj, som snart ska ingå äktenskap med en man jag anser vara religiös, väluppfostrad, vänlig och hårt arbetande. Å andra sidan är hans finansiella omständigheter inte bra. Han är ung, 22 år gammal. Hon, å andra sidan, kommer från en väldigt rik familj och är nu inne i sitt sista år på universitetet och vill avsluta sina studier. Han har inget emot att hon gör så. Emellertid är hon rädd för att acceptera hans frieri p.g.a. hans ekonomiska omständigheter. Vilket är ditt råd?

Svar: Allah säger: “Och välj hustru eller man bland dem av er som är ensamstående och bland dem av era manliga eller kvinnliga slavar som är lämpade för äktenskap. Är de [som ert val faller på] fattiga skall Gud i sin godhet sörja för deras [behov]; Gud når överallt, vet allt.” [Sûrah al-Nûr: 32]

Äktenskap är ett skäl för att en person ska erhålla självständighet. Detta för att det får en person att känna ansvar och motiverar honom att arbeta och att bli driftig och sparsam. Viktigast är att Allahs försyn kommer till en person alltefter hans behov. För varje svaghet en person innehar så finns generositet och vänlighet hos vår Försörjare.

Således om mannen är som du beskrev honom, skulle jag råda henne att acceptera hans frieri och fullfölja hennes studier. Detta är endast om hon själv är nöjd med hans karaktär, hans rykte och hans tro.

Om hon mot all förmodan skulle känna att hon inte skulle kunna respektera honom eller att hon kanske skulle se ner på honom p.g.a. skillnaden i deras ekonomiska situation, då råder jag henne att inte gifta sig med honom. Män är beskyddarna och försörjarna av kvinnorna och en sådan roll kan inte verkställas till fullo av mannen när hans fru ser på honom med förakt.

Besvarad av  Scientific Research Committee – IslamToday.net

Tags | , , ,

Submit a Comment