Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Fyra gärningar för att vara i Profetens sällskap i paradiset

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Kan du vara snäll och informera mig om de fyra gärningar som kommer att förmå oss att vara med Profeten (fred vare med honom) i Paradiset? Jag tror att en av dessa gärningar är att ta hand om en föräldralös.

Svar: Vi kan verkligen inte begränsa gärningarna som för oss i sällskap med Profeten  till fyra. Emellertid är de följande fyra gärningar som omnämns i sunnah:

1. Att ofta genomföra bön
Rabî’ah b. Ka’b berättar: “Jag var med Allahs budbärare  en natt och jag försedde honom med vatten och det han behövde. Han sade till mig: “Fråga (om vad du vill).” Jag sade: “Jag ber om att få vara i ditt sällskap i Paradiset”.

Han sade: “Något annat utöver det?”

Jag sade: “Det är allt.”

Han sade: “Hjälp mig då att uppnå detta åt dig genom att ofta hänge dig åt bönfallning.” [Sahîh Muslim (489)]

2. Renodla gott uppförande
Profeten  sade: “Människorna jag älskar mest bland er och som kommer vara närmast mig i mitt sällskap är de som har det bästa uppförandet.” [Sunan al-Tirmidhî (2018) – autentisk enligt al-Albânî och andra]

3. Vara fadder för och ta hand om föräldralösa
Allahs budbärare  sade: “Jag och den som ser efter en föräldralös kommer att vara så här i Paradiset,” och han visade två fingrar av sin hand nära varandra. [Sahîh al-Bukhârî (5304)]

4. En änkas hängivenhet till sina faderslösa barn
Profeten  sade: “Jag och en kvinna vars kinder mörknat kommer att vara i paradiset så här” – och han visade två fingrar när varandra – “trots att hon hade en hög status i samhället och var vacker, hängav hon sig ändå till att uppfostra hennes faderslösa barn tills de antingen växte upp eller dog. [Sunan Abû Dâwûd (5149) – men den har deklarerats som svag av al-Albânî]

Och Allah vet bäst.
Sheikh `Abd al-Rahmân b. `Abd al-`Azîz al-`Aql, professor vid al-Imâm University, Riyadh

Tags | , , ,

Submit a Comment