Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

29

aug
2015

No Comments

In Fatwa

By admin

Ha inte knäna mot magen

On 29, aug 2015 | No Comments | In Fatwa | By admin

Profeten, över honom vare frid, förbjöd oss från att sitta med våra knän mot våra magar (ihtibâ) under fredagspredikan (khutbah). (Mu’adh bin Anas al-Juhani)

Ihtibâ är en sittposition där man har båda knäna upptryckta mot magen med hjälp av antingen händerna eller något klädesplagg. Det är inte lämpligt att sitta i denna position under fredagspredikan eftersom den gör en trött och okoncentrerad. Den bästa sittpositionen är att sitta på knäna.

Att lyssna till fredagspredikan är en av fredagsbönens stora höjdpunkter. Imamen har som uppgift att påminna församlingen om Allah och således måste den troende sitta i en sådan position som gör det möjligt att inta denna kunskap på bästa sätt.

taharaburkini

Tags | , , , ,

Submit a Comment