Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Har Allah ett kön?

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag ber vänligen och enträget om ert råd angående följande sak. Det finns inget nämnt i den heliga Koranen (eller i någon annan islamisk lära) att Allah skulle ha ett kön. Hur kan jag då besvara någon som tror och påstår följande: “Det faktum att “könet” inte omnämns i Koranen innebär inte att Allah inte har ett kön. Vi vet helt enkelt inte. Det är endast Allah som vet bäst.” Ert vänliga och snabba svar/förtydligande ska inte passera utan tacksamhet.

Svar: Allah säger tydligt i Koranen: “Säg: Han är Gud – En, Gud den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.” (Koranen 112)

Allah säger också:” och att Han har skapat de två könen, mankön och kvinnokön.” (Koranen 53:45)

Utmärkande drag för kön är meningar som är beroende av en specifik relation till något annat, speciellt av en sexuell natur. Detta är den bokstavliga betydelsen av kön. Där finns ingen mening att vara “manlig” i frånvaron av något “kvinnligt” och vice versa.

Kön per definition är en sexuell orientering av någonting i relation till ett annat kön. Detta skulle vara fallet även då vi kan tänka oss möjligheten av andra kön förutom manligt och kvinnligt. Därför är det självklart att Allah inte har något kön. Han är den Ende. Han avlar inte.

Det samma kan sägas om fader och son förhållandet. Där finns ingen mening med att vara en far förutom i relation till en son eller dotter. På samma sätt finns där ingen mening med att vara en son förutom i relation till existensen av en fader.

Allah är Skaparen av båda könen. Vi tillskriver inte egenskaper av manligt eller kvinnligt till Allah. Vi bestrider alla attribut som är ofullkomliga.  Allah avlar inte. Han är En. Vi beskriver Allah som Han beskriver sig själv och Hans Profet  beskriver Honom.

Och Allah vet bäst.

// Sheikh Sulaymân al-Râshid

Tags | , , ,

Submit a Comment