Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Hedersmord

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag läste i tidningar häromdagen något som upprörde mig mycket. Jag läste att en muslimsk man i en av de muslimska länderna dödade sin sjuåriga dotter på grund av att han misstänkte henne för att ha blivit våldtagen. De citerar honom: “Motivet bakom dödandet var att försvara min heder, rykte och värdighet.” Är det vad er religion lär er?

Svar: Fadern har gjort sig skyldig till mord.

Den islamiska läran måste tas från dess rätta källor, Koranen och Profetens sunnah .

Det finns falska bruk inom vissa muslimska samhällen men dessa är främmande för den islamiska buden och befallningarna. Du ska veta att de muslimska lärdes mål är att arbeta mot dessa obehagliga regionala vanor och styra muslimska samhällen mot den sanna läran av islam.

Misstagen hos enskilda muslimska individer bör inte bli tillskrivna islam. Du vet från historien att massaker av de infödda amerikanerna (indianerna) och slavhandeln av afrikanerna inte borde tillskrivas kristendomen, även om dessa brott var handlingar begångna av folk som kallade sig kristna.

Dessa händelser som du har nämnt är olagliga och den som begår sådana brott är en brottsling som gjort sig skyldig till illegalt dödande av någon (dvs mord).

Enligt den islamiska lagen kan ingen bli straffad för äktenskapsbrott, man eller kvinna, tills det att det juridiskt och lagligt är bekräftat att han eller hon har gjort sig skyldig till detta. I fallet med sjuåringen, skulle hon aldrig ha blivit straffad eftersom hon är minderårig (dessutom ansågs hon ha blivit våldtagen vilket gör att hon inte är skyldig till brottet, övers. anmärkning).

Enligt islam är det inte enkelt att anklaga någon för äktenskapsbrott och ännu svårare är det att straffa någon för det. Den som på falska grunder anklagar någon för äktenskapsbrott kommer att få en hård och laglig bestraffning av spö med en piska eftersom han har gjort sig skyldig till att baktalat en annan person och skadat den anklagades rykte. Om detta är bestraffningen för att anklaga någon annan för äktenskapsbrott, hur kan det då vara islamiskt att en person kan, inte bara anklaga någon utan även döda den personen han anklagar?

Laglig bestraffning kommer inte att tillämpas på personer som har framtvingats till att göra dessa saker, exempelvis ha blivit våldtagna, och inte heller i livet härefter. Familj till den våldtagna har till uppgift att begära bestraffning av den som gjort sig skyldig till våldtäckten och inte att straffa deras stackars dotter. Faktum är att det är en islamisk rättighet dottern har över hennes familj att skydda henne, försvara henne, och driva rättvisan å hennes vägnar.

// Sheikh `Abd al-Wahhâb al-Turayrî fd. professor vid al-Imâm University i Riyad

Tags | , , , ,

Submit a Comment