Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Klippa fingernaglarna

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Vad är regeln om att klippa fingernaglarna? Hur korta måste fingernaglarna vara? Är regeln densamma för män och kvinnor? Jag hörde om att det finns en speciell ordning för fingrarna som vi borde utföra och att vi skall gräva ned våra fingernaglar. Är detta sant?Svar:
Vi är tydligt beordrade av Profeten  i sunnah att klippa våra fingernaglar kort. Denna beordring är på samma gång riktad till både kvinnor och män.
I klippandet av naglar, är det begärt att klippa de längre delarna under vilka smuts skulle kunna samlas. Därför borde inte fingernaglarna hänga över någon del av fingrets “fria” hud.

Det är sunnah att börja med höger hand, då Profeten  föredrog att börja med höger hand i alla ärenden, inklusive när det gällde att vårda sig. ‘Â’ishah sade om hennes man Profeten : “Allahs budbärare  föredrog att börja med sin högra sida i alla ärenden, i hans rening, när han kammade sitt hår och när han satte på sig sina skor.” [Sahîh al-Bukhârî and Sahîh Muslim]

Det finns dock ingen rangordning för något individuellt finger över något annat.

Rekommendationen att gräva ned fingernaglar och hår är tillskrivna några av följeslagarna av Profeten .

Besvarad av Sheikh `Abd al-Wahhâb al-Turayrî

Tags | , , ,

Submit a Comment