Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Könsblandade onlineforum

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Hur ställer sig islam, vad är juridiskt utslag enligt islam för kvinnor som deltar i (online) forum? Och kvinnor som diskuterar med män? Är det förbjudet (haraam) att skämta med män på (online) forum? Vilket är det islamiska juridiska utslaget för användning av olika ikoner föreställande känslor, som smiley? Är det tillåtet att använda privata meddelanden mellan män och kvinnor när syftet är att utreda någonting eller fråga efter hjälp? Är det tillåtet för kvinnor att skriva ”hahahaha” (skratt)? Må Allah belöna er, snälla besvara noggrant mina frågor för att försäkra och trygga mitt hjärta.

Svar: All pris tillhör Allah.

För det första:

Det är tillåtet att en kvinna deltar i allmänna (blandade) forum så länge hon följer följande regler:

1 – Hon bör delta bara så mycket som det är nödvändigt, hon bör alltså ställa frågan eller säga det hon har att säga och sedan lämna forumet. Hon bör inte kommentera förutom det som är absolut nödvändigt eftersom den grundläggande principen är att hon bör avhålla sig från att tala med män och beblanda sig med dem.

2 – Hennes tal bör inte bestå av någonting som skulle kunna framkalla fitnah, så som skämt, lent talande eller skratt som att skriva ”hahahaha” vilket är en delfråga. Hennes tal bör inte heller inkludera känsloikoner för att symbolisera leende, eftersom detta kan leda den vars hjärta är sjukt att beröras med åtrå, som i versen nedan:

“Hustrur till [Vår] Profet! Ni skiljer er från alla andra kvinnor, om ni fruktar Gud. Var inte [för] mjuka och tillmötesgående i ert talså att den som har ett sjukt hjärta fattar begär [till er], men använd ett artigt och vänligt språk som sig bör.” [al-Ahzaab 33:32].

3 – Hon bör undvika att ge sin mailadress eller att privat brevväxla med män, även om det är att söka hjälp, eftersom sådan brevväxling brukar leda till känslomässig hängivenhet och framkalla fitnah. Se även svar på frågorna Män och kvinnor som talar med varandra i online chat rum och Hon blev kär i en ung man via chat, nu vill han gifta sig med henne och hon söker rådgivning.

4 – Det är bättre för kvinnor att endast delta i kvinnliga forum. Det är säkrare för henne. Det finns många sådana forum och det finns mycket gott i dem. Om hon behöver delta i ett blandat forum, då är det bättre för henne att välja ett användarnamn som inte visar att hon är en kvinna.

Och Allah vet bäst.

Källa: IslamQa.com

Tags | , , ,

Submit a Comment