Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

När börjar Ramadan?

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Vi bor i ett land långt öster om Mecka, så vår dag börjar ungefär fem timmar innan den gör det i Mecka. Vi har använt oss av en lokal iakttagelse för att bestämma Ramadans början och tiden för de två Eid-bönerna. Detta betyder att vi vanligtvis börjar fasta en dag efter Mecka. Ska vi fortsätta göra det eller ska vi följa iakttagelserna i Mecka? Om vi följer iakttagelserna i Mecka blir det väldigt svårt för oss att be Tarâwîh-bönerna första natten på Ramadan, p.g.a. att när vi väl får reda på Meckas iakttagelse är klockan vanligtvis redan ett på natten här.

Svar: Denna fråga är en punkt av oenighet mellan lärda. Den starkaste ståndpunkten i frågan är att varje land ska förlita sig på sin egen iakttagelse, speciellt när det finns en skillnad gällande tiden för solens uppgång, vilket är fallet mellan ditt land och Mecka.

Följande hadîth stödjer denna åsikt. Kurayb berättar:

Jag var i Syrien i början av Ramadan och jag såg månskäran av den nya månaden på torsdag natt. I slutet av månaden åkte jag till Medina och Ibn ‘Abbâs frågade oss när vi såg månskäran. Jag svarade honom: “Vi såg den i torsdags natt.”

Han frågade: “Såg du den själv?”

Jag svarade: “Ja, det gjorde jag. Och folket såg den, så de fastade och Muâwiyah fastade.”

Han sade: “Hursomhelst, vi såg den på fredagen och vi skall fortsätta fasta tills vi antingen fullgör trettio dagar eller ser månskäran av den nya månaden.”

Jag sade: “Finner du inte Mu’âwiyahs iakttagelse och fasta tillräcklig.”

Han sade: “Nej. Det här är hur Allahs budbärare  har befallt oss.” [Sahîh Muslim]

Al-Nawawî skriver i sin kommentar om denna hadîth: “Den enda anledningen till att Ibn ‘Abbâs inte agerade efter Khuraybs rapport är för att en iakttagelse inte har någon laglig verkan på dem som är avlägsen från dess tilldragelse.” [Sharh Sahîh Muslim (7/197)]

Vid alla tillfällen är det viktigaste att människorna i din ort inte blir oense om frågan. Det har, ytterst olyckligt, blivit fallet för många av de muslimska samfunden boende i icke-muslimska länder. Det är nödvändigt och obligatoriskt enligt lag för de muslimska massorna i ett specifikt land att med sina lärda komma överense om en metod för att bestämma Ramadans början och tiden för Eid-bönerna.

Om det är beslutat i ditt land, i enlighet med rekommendationen av era lärda, att följa Mecka, så är det vad varje muslim bosatt där måste göra. Vid ett sådant scenario, när det är annonserat att Ramadan har börjat, även om det är väldigt sent på natten, blir det lovligt för muslimen att utföra Tarâwîh-bönen. Dessa böner kan utföras vilken tid som helst före gryningens uppkomst. Om människor den första natten måste be dessa böner ensamma i hemmet, så innebär inte det heller något problem. Frågan är rätt flexibel.

Allah vet bäst.

Shaykh Yûsuf al-Qâsim
Källa: IslamToday

Tags | , , ,

Submit a Comment