Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Permanent kosmetika

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Hur är reglerna angående varaktiga kosmetika? Det finns procedurer som ger en människa en varaktig eyeline och andra varaktiga färger som betonar hudens, läpparnas och ögonlockens färg. Är detta tillåtet enligt Islam?

Svar: Det finns ingen skillnad mellan det du beskriver som “varaktiga kosmetika” och att få en tatuering. I själva verket är detta inget annat än en avancerad tatuering som ger sken av att vara vanlig smink.

Anledningen till att Islam förbjuder tatueringar är de är ett sätt att förändra Allahs skapelse. Allah berättar för oss att Satan säger: “Och jag kommer att befalla dem och de kommer att ändra Allahs skapelse.” [Sura al Nisâ: 119].

Tatueringar är olagliga enligt Islam och Profeten  sa: “Allah har fördömt den som tatuerar någon annan och den som får tatueringen.” [Sahîh al-Bukhârî och Sahîh Muslim].

Möjligtvis är sådana kosmetiska ingrepp tillåtna på samma sätt som plastkirurgi är tillåtet för att ta bort en allvarlig missbildning. Likaså för att återställa ett normalt utseende efter en olycka eller att få bort syliga följder av en operation eller en sjukdom. Däremot är dessa kosmetika inte tillåtna av rent visuella skäl eller för att ändra ens naturliga utseende.

Och Allah vet bäst!

Besvarad av Fatwa Departementets Forskningskommitté under ordförandeskapet av Sheikh `Abd al Wahhâb al-Turayri

Tags | , , ,

Submit a Comment