Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Plastikkirurgi

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Kan du vara vänlig och förklara i vilken omfattning plastikkirurgi är tillåtet i islam?


Svar: Plastikkirurgi är tillåtet om man ska korrigera vanställningar eller för att operera utseendet tillbaks till det normala efter en olycka. Det är tillåtet för en person att ändra utseendet när en naturlig felaktighet existerar eller när någon olycka som lett till att utseendet har ändrats.

Det är inte tillåtet att ändra det naturliga utseendet för andra skäl än de som nämnts ovan vilket innebär att det inte är tillåtet att göra skönhetsoperationer efter egen lust. I Koranen säger Allah att djävulen kommer att leda folk vilse och att ett dessa sätten han kommer
använda sig av för att lyckas med det är att få människorna att ändra på Guds skapelse.

Allah säger: ”Allah har fördömt honom, och han (djävulen) sa: “Jag kommer säkerligen att rekrytera en stor del av Dina tillbedjare, och Jag kommer att vilseleda dem och inge dem (bedrägliga) förhoppningar, och jag kommer att befalla dem att skära öronen på boskapen, och jag kommer befalla dem att förändra (förvanska) Allah’s skapelse. Den som accepterar djävulen som herre i stället för Allah har ådragit sig en svår förlust. [Surah al-Nisa: 118-119]

// Sheikh Abd al-Wahhab al-Turayri

Tags | , , ,

Submit a Comment