Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Söka hustru

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Jag ska börja se efter en fru snart och mina föräldrar kommer att stå för det mesta av jobbet. Mitt enda problem är att mina föräldrar ibland blandar ihop kultur och religion och jag är rädd för hur de kommer välja ut min framtida fru och huruvida giftermålet kommer att vara enligt islams lära. Jag vill inte starta mitt äktenskapliga liv på fel fot. Jag vill veta reglerna som gäller för att välja en fru och att gifta sig i enlighet med islams lära.

Svar: 1. Du måste vara delaktig i valet av kvinnan du tänker gifta dig med eftersom detta är en sak som berör endast dig i slutändan. Det är helt ok att konsultera med dina föräldrar, men eftersom de inte skiljer på religion och kultur faller ansvaret i huvudsak på dig.

2. Sträva efter att gifta dig med en troende kvinna eftersom hon kommer att bevara sig själv och skydda din religion, hälsa och barn.

3. Var inte olydig mot Allah under ditt bröllop. Sociala förväntningar eller din familj kan sätta ett tryck på dig som tvingar dig att tillåta icke-muslimska seder på ditt bröllop. Bedrövligt är det liv som börjar med olydighet mot Allah.

Lyckan som paret hoppas få i deras äktenskap kommer att vara begränsad om de bygger sitt äktenskap på kroppslig lycka och tittar endast på världsliga avseenden.

Ett av målen med giftermålet är att de två makarna endast ska ha ögon för varandra, så att deras själ kan vara stöttad och lättad av bördan av att längta efter varje vackert ansikte de får syn på. Där finns inget annat lagligt sätt att släcka begären än i ett äktenskap.

Nästa mål är att skydda sig från att synda.

Ett annat mål är att skaffa barn och bilda en familj. Detta är ett mål som är beroende av Allahs vilja. Allah säger: “Han ger kvinnor till vem han behagar, och han ger män till vem han behagar, eller Han tillåter dem att gifta sig, män och kvinnor, och Han gör impotent vem som Han än behagar. Han är Allvetande och Allsmäktig.”

Finns där något annat mål med giftermål? Ja, det som den Allsmäktige hänvisar till i versen: “Och från Hans tecken är faktumet att Han skapade er från er själva makar så att ni kan känna er lättade med varandra, och Han gjorde er hängivna och medkänsliga mot varandra. Däri ligger tecken för de som funderar.”

Om du gör detta till ett ädelt mål, tillsammans med de andra, kommer du att finna att detta mål ligger dig närmast hjärtat och är det viktigaste i ditt liv. Där kommer varken finnas sänkning av din blick eller skyddandet av din begär, där kommer inte finnas barn med hälsosamma sinnen om inte detta mål uppnås.

Psykologisk lättnad med varandra och emotionell stabilitet uppnås då två själar förenas och när deras viljor och mål blir en. Då varje maka är ömsint och hängiven med sin partner. På detta sättet blir lugn och belåtenhet möjliggjorda. Varje maka finner i den andre lugn när denne är orolig, trygghet då denne är rädd, och försiktighet då det råder bekymmer. Det är en relation olikt någon annan mellan två människor. Det är en djup relation. Det är nästan som en relation med sig själv. Allah anspelar på detta faktum då Han säger: “De är er klädnad för er och ni är deras klädnad.”

Detta mål är vad vi kallar äktenskaplig lycka. Det uppnås genom god dirigering mellan makarna. Det driver tillbaka vilken förarglig känsla som Satan än må försöka föra emellan dem.

Profeten, över honom vare Guds frid, sade: “Satan sätter hans tron på vatten och sedan sänder ut sina skyddslingar. Närmast honom är de som har uppnår det stora eländet.” Profeten, över honom vare Guds frid, beskriver hur många av dem som kommer till honom och berättar den ondska de uppnått. Sedan närmar sig en av dem honom och säger: “Jag lät inte honom vara ifred tills han separerade från sin fru”, så Satan för honom nära sig och säger: “Ja du är den rätte.”

Separationen av makar förstör utan tvekan samhället, vilket är ett av Satans stora mål.

Om ett vänligt ord är välgörenhet, då gäller detta speciellt mellan en man och hustru. De bör välja älskvärda, söta ord att säga till varandra för att omintetgöra Satans intriger. Allah säger ”Säg åt mina slavar att säga det som är bäst, för att Satan insinuerar mellan dem.” Ett älskvärt ord fröjdar själen och ökar lyckan mellan makarna.

Mitt råd till nygifta är att tänka på att när kroppens eld är släckt är själens trädgård fortfarande mogen med frukter om den växer i en relation baserad på tro, kärlek och medkänsla.

// Sheikh Khâlid al-Hilyî

Tags | , , , ,

Submit a Comment