Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Svara föräldrarna under bönen

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Om en tillbedjare utför en formell bön och blir tillkallad av sin mor eller far, vad bör han göra?

Svar: Om den formella bönen som utförs är en av de fem obligatoriska bönerna då bör inte tillbedjaren avbryta bönen. Eftersom bönen är obligatorisk så måste den fullbordas.

Tillbedjaren kan säga “subhân Allah” högt så att föräldrarna kan bli medvetna om att han eller hon ber. Tillbedjaren bör också offra resten av bönen snabbt och inte dra ut på den. När bönen har fullbordats bör tillbedjaren skynda sig att svara på sin moders eller faders begäran.

Om tillbedjaren offrar en frivillig bön – även en av sunnah bönerna i sammanslutning med de fem obligatoriska bönerna – då skiljer sig omständigheterna. Om tillbedjaren kan göra sina föräldrar medvetna om att han eller hon ber genom att säga “subhan Allah” och om bönen kan avslutas inom en kort tid, då kan tillbedjaren fullborda bönen fort och skynda sig att förpliktiga sina föräldrar.

Annars bör tillbedjaren avbryta bönen och lyssna till föräldrarnas anrop. I detta fall finns det två förpliktelser att tänka på:

1. Förpliktelsen att fullborda en bön som man har påbörjat.

2. Förpliktelsen att ära ens faders och moders begäran.

I detta fall har den andra förpliktelsen företräde. När två religiösa förpliktelser är i konflikt med varandra så har den mest säkra av dem företräde. Det finns eniga överenskommelser om att man måste lyda sina föräldrar. Lärda är inte överens beträffande förpliktelsen att fullborda en frivillig bön som man redan har påbörjat. Därför har förpliktelsen som är säker företräde och den förpliktelsen är lydnad mot ens moder och fader.

I Sahîh al-Bukhârî, har vi den välkända historien om Jurayj. Han var upptagen med frivillig dyrkan och tog inte hänsyn till sin moder när hon ropade. Hans moder gjorde en åkallan mot honom för detta och Allah accepterade denna moders åkallan.

Och Allah vet bäst

Besvarad av Sheikh Fahd b. ‘Abd Allah al-Sulamî

Tags | , , ,

Submit a Comment