Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Fatwa

31

jan
2013

No Comments

In Fatwa

By admin

Tvångsgifte

On 31, jan 2013 | No Comments | In Fatwa | By admin

Fråga: Många kvinnor möter ett tryck från sina föräldrar att gifta sig med någon deras föräldrar valt ut åt dem, även då de själva inte önskar gifta sig med dessa män. Ifall döttrarna vägrar, kan de möta stora svårigheter från deras föräldrar. Ibland förbjuder deras föräldrar dem från att gifta sig helt och hållet.

Svar: Det är kvinnans egen rätt att välja hennes livspartner. Det är olagligt för hennes vårdhavare – oavsett vem denne är – eller av vem som helst att neka henne denna rätten eller att tvinga henne in i ett oönskad giftermål. Likaså, är det olagligt för honom att förhindra henne från att gifta sig med en friare av lika status eller att förhindra henne att gifta sig helt och hållet för att ta hennes pengar eller för att använda henne för hushållsarbete eller på grund av viss kulturell hedersföreställning.

Profeten  sa: “En jungfru kan inte bli gift med någon utan att först söka efter hennes samtycke.” [Sahîh al-Bukhârî and Sahîh Muslim]

Denna är den korrekta åsikten uttryckt av juristerna och det är denna åsikt som stämmer överens med de uttryckliga påbud från de heliga skrifterna.

Det är den politiska auktoritetens ansvar att lagstifta  bestraffning för kränkningen av dessa rättigheter och även att häva vårdnaden från dessa män.

Jag  uppmanar kvinnor att visa mod och styrka, och att stå upp för sina rättigheter. De borde inte tillåta någon att förbjuda dem från sin rätt till giftermål. De borde inte låta någon tvinga dem in i ett oönskat äktenskap.

// Sheikh Salman al-Oadah

Tags | , , , ,

Submit a Comment