Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

5 egenskaper som alla Guds sändebud delade

On 26, jul 2014 | No Comments | In | By admin

5 egenskaper som alla Guds sändebud delade

Allah uppenbarade inte endast heliga skrifter som vägledning för människorna utan valde också män som sina sändebud för att vara goda förebilder för andra.

I denna föreläsning presenterar Salih på ett lättförståeligt sätt fem egenskaper som alla Guds sändebud delade. Föreläsningen hölls i föreningen Salsabil i Malmö.

 

 

Annons

Submit a Comment