Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

De utvalda: exemplar av mänsklig perfektionism

On 29, jan 2013 | No Comments | In | By admin

De utvalda: exemplar av mänsklig perfektionism

Om kursen
Kursen kommer att upplysa deltagarna om de av Skaparen utvalda människor som under hela människans existens har utsetts till profeter med uppdraget att förmedla Skaparens budskap. Deltagaren kommer att få en klarare bild av “den röda tråden” i budskapet som nått människan från hennes första begynnelse fram till idag via dessa profeter och budbärare.

Av de 25 profeter som har nämnts i Koranen kommer vi att lära känna några och få reda på de historiska fakta om deras existens, deras personlighet, deras liv, deras budskap, vilken betydelse och påverkan de fick på sina samtida samt vad dessa historiska fakta innebär för oss idag. Paralleller kommer att dras till nutid och vår egen verklighet. Vilka var dessa människor? Hur var de? Hur det gick för de? Vad har vi att lära från deras existens? Dessa är är frågor som kommer att besvaras under kursens gång och på ett pedagogiskt sätt knutas samman till dagsaktuella händelser för mänskligheten i allmänhet och muslimer i synnerhet.

Om föreläsaren
Vid sidan av sitt jobb som utvecklingsingenjör på ett telekomföretag är bror Mirwais med i styrelsen av Medina Utbildningscenter. Han är född i Afghanistan och kom till Sverige som flyktingbarn på 90-talet. Från att vara en traditionell muslim med nedärvd tro blev Mirwais till följd av den massiva fokus på islam i media intresserad av att studera islam. Dessa studier besvarade alla frågor som han desperat och förvirrat sökte svar på. När dimman försvann och själen kände frid började Mirwais hjälpa till med att dela med och föreläsa om sin nyvunna kunskap. Dessutom anser han det är ansvarfullt att förmedla islams sunda värderingar och den rätta bilden till omvärlden när missförstånd och ignorans idag blivit en grogrund för islamofobi och annan friktion i samhället.

Introduktion (13 min)

 

Episod 1 – Adam, Eva och de första människorna (68 min)

 

Episod 2 – Fortsättningen och Idris (58 min)

 

Episod 3 – Hud och hans folk (51 min)

 

Episod 4 – Profeterna och deras prövningar (61 min)

 

Episod 5 – Ayoub och Sulayman (60 min)

 

Submit a Comment