Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

Den muslimske JesusDen muslimske JesusDen muslimske Jesus

On 22, dec 2014 | No Comments | In | By admin

Den muslimske Jesus

Den muslimska Jesus – en inblick på Jesus [må Guds frid vara över honom] och hans roll i den muslimska traditionen.

Detta är ett seminarium som arrangerades av Islamakademin där åhörarna fick en djupare insikt om muslimer och den muslimska traditionens förhållande till Jesus [må Guds frid vara över honom] både i nutid och framtid.

Vilken ställning och roll har Jesus i den muslimska traditionen? Vad förenar eller skiljer den muslimska traditionen från andra traditioner där Jesus är en viktig gestalt? Hur ser muslimer på Jesus roll i framtiden? Dessa frågor och mycket annat presenteras.
Jesus & Muhammed: bröder i tron av Salih Tufekcioglu.

 

 

Jesus och striden mot Antikrist (Dajjal) av Salahuddin Barakat.

 

Annons

Submit a Comment