Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

Introduktion till dawah

No Comments
By admin

On 25, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Introduktion till dawah

Dawah är ett arabiskt ord och det betyder “att bjuda in till islam”. I den här korta föreläsningen som varar under ca 40 minuter får du veta varför dawah utgör islams stöttepelare; varför dawah är en plikt för varje muslim; vad Guds sändebud och profeter kallade människorna till; vilka principer och egenskaper som är grundläggande för den som vill kalla människorna till Gud och till Profeten – må Guds frid och välsignelser vara över honom.

 

Annons

 

 

Submit a Comment