Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

Männen i övre och undre däck

On 27, jan 2013 | 2 Comments | In | By admin

Männen i övre och undre däck

Muslimerna är förpliktade att påbjuda det goda och förbjuda det onda i samhället. Men hur går man tillväga för att göra detta och på vilket sätt? Vilka samhällsproblem bör muslimer engagera sig i och varför?

I denna föreläsning ger bror Salih sina svar på dem ovannämnda frågorna. Föreläsningen hölls under Islamiska förbundet i Göteborgs 7:e konferens – Islam och samhället.

Föreläsningsrubriken ”Männen i övre och undre däck” är en anspelning på en metafor som Profeten, över honom vare frid, gav för att illustrera vikten av ett aktivt deltagande i samhället.

 

Annons

boneklader

Comments

  1. Alhassan

    thanks!!!

    • admin

      Your welcome 🙂

Submit a Comment