Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

Muslimers delaktighet i samhället – vägen till egenmakt

On 26, jan 2013 | No Comments | In | By admin

Muslimers delaktighet i samhället – vägen till egenmakt

Med ett kritiskt öga betraktar Salih den muslimska kommuniteten i Sverige och deras engagemang och delaktighet i det svenska samhället.

Utifrån tre exempel ur Profetens liv, över honom vare frid, får vi veta att en muslim aldrig kan isolera och exkludera sig själv från övriga samhället.

Vidare understryker Salih två viktiga nycklar in till det samhället, språket och arbetet och visar tydligt ur de muslimska skrifterna att dessa två nycklar är ytterst viktiga för att vara en god samhällsmedborgare och en Guds tjänare.

I slutet av föreläsning svarar Salih på alla kritiker som menar att islam är en odemokratisk och fanatisk tro som leder till konflikter i världen.

Föreläsningen var en del i en seminarieserie kring muslimsk tro som arrangerades av studieförbundet Ibn Rushd i Göteborg.

 

Annons

boneklader

Submit a Comment