Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

Pedagogik i Profetens ljus

On 19, dec 2013 | 2 Comments | In | By admin

Pedagogik i Profetens ljus

Bror Salih fick under seminariet i Helsingborg “Ett Sändebud till världen” uppgiften att beskriva Profetens läror, över honom vare frid, i pedagogik och didaktik.

I denna föreläsning berättar han utifrån Koranen och Profetens uttalanden hadith om pedagogik och förankrar det i nutida forskning. Han refererar bland annat till den vetenskapliga boken Att söka kunskap: islamisk utbildning och pedagogik i historia och nutid.

Speltid: 16 min.

 

Annons

www.tahara.se

Comments

 1. Mycket intressant att höra muslimska röster om pedagogik!
  Vilken samstämmighet mellan det de lärda skrev för så länge sedan och det jag lärt mig om pedagogik på universitetet nyligen.

  • admin

   Hej Mona,

   Det är förvånansvärt hur mycket de som levde tidigare än oss kom till samma slutsatser som vi har gjort idag. En av författarna i boken som jag hänvisar till i föreläsningen påpekar detta i inledningen. Han menar på att det är viktigt att vi läser de klassiska verken så att vi inte lurar oss själva med påståendet att vi genom ny forskning kommer fram till nya slutsatser. Om vi känner de slutsatser tidigare lärda har kommit fram till kan vi använda vår forskning för att komma fram till NY kunskap.

Submit a Comment