Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Dags att bli inspirerad!

Vänd dig till Allah

On 19, maj 2014 | No Comments | In | By admin

Vänd dig till Allah

Innehållet i denna föreläsning hölls för intagna i en anstalt i Göteborg och ingår i projektet “Prison Outreach” som drivs av TAHARA.se.

Bror Salih berättar om hans första besök till ett fängelse för att hålla föredraget “Vänd dig till Allah” för de intagna. Han talar om vikten av att inte glömma bort att hjälpa de intagna och erbjuda dem en ny chans. Hans resa dit, överlämnandet av gratis information om islam till de intagna ingår i projektet “Prison Outreach” som drivs av TAHARA.se.

 

Samma föreläsning som han höll i fängelset höll han i Göteborgs moskén. Detta är inspelat från moskén. Bror Salih berättar om hur står Guds förlåtelse och barmhärtighet är. Hur lätt det är att vända sig till Skaparen.

 

Annons

Väggklistermärken från TAHARA.se

Submit a Comment