Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

13

jan
2014

No Comments

In Relationer

By admin

Fokus inför det nya året

On 13, jan 2014 | No Comments | In Relationer | By admin

I år är mitt ledord fokus, eftersom genom mitt liv, som jag gått genom med ej utredd störning av att vara hyper, så har fokus saknats. Jag har alltid vetat att jag vill göra något, men inte riktigt insett exakt vad som behövs.

Jag vet att många där ute känner samma sak. De har passionen, de har viljan, men de har inte vetskapen om exakt vad de ska göra.

Så i år är mitt fokus att fokusera.

I år kommer det även vara turbulent i Sverige. Det är nämligen valår, och partier och aktivister från alla politiska grupperingar kommer att arbeta hårt för att få opinionen på sin sida. Det kommer innebära en speciell utsatthet för muslimer och muslimska organisationer, eftersom många gånger är det vi som diskuteras; invandringspolitik, utrikespolitik, finanspolitik, integration, säkerhetspolitik, skolpolitik…

Så låt oss fokusera.

Låt oss börja alla förändringar med oss själva.

Låt oss förändra allt till det bättre för att göra året till ett fruktsamt år för oss som en gemenskap.

Här är min lista på vad jag ska göra – och vad vi som ett kollektiv bör göra under året:

1. Sluta prata, börja handla.

Att prata har blivit ett chimär – ett sätt att lura oss själva att vi är med och förändrar samhället. Psykologiskt tror vi att genom att dela något på Facebook eller Twitter, eller skriva en status som får gillningar, så har vi gjort något. Om detta var sant skulle vi ha förändringar i samhället varje dag, eftersom prata och Facebook-statusar görs varje dag.

Islamiskt är det också ett nytt fenomen att tolka religionen som att diskussioner, prat och delningar löser allt. Allah nämner i Koranen att alla människor är vilsna, FÖRUTOM de som tror OCH gör goda handlingar (Surah al-Asr). Så det räcker ej med att vi definierar oss själva som ”religiösa” – Allahs kriterier är att man ska tro OCH, med en betoning på OCH, att man gör goda handlingar. Vår ummah skriker efter människor som gör goda handlingar. Utanför Facebook det vill säga. Goda handlingar i den verkliga världen.

Efter att Uthman ibn Affan dödades, gick Ali ibn Abi Talib upp på minbar och gav en otrolig men kort khutba där han sa, ”Folket – ni är i behov av en man som handlar, inte en som pratar”. Det var allt han sa. Hans ord är i behov av att basuneras ut i varje moské idag.

2. Slopa misstänksamhet

Misstänksamhet gentemot varandra funkar ej i en fungerande gemenskap. Profeten Muhammad (frid vare med honom) sa: ”Undvik misstänksamhet, för misstänksamhet är det falskaste av tal. Sök inte efter varandras brister; spionera inte på varandra; konkurrera inte med varandra; avundas inte varandra; hata inte varandra; vänd er inte bort från varandra. O Allahs tjänare, var bröder” (Bukhari).

Problemet med sådana här uppmaningar är att vi tenderar att alltid externalisera dem. Dvs, vi antar att vi själva inte bär på misstänksamhet gentemot andra, men att alla andra bär på det. Problemet är alltid någon annans, aldrig ens egen.

Och då har vi inte löst något. Sök inte att rätta dina syskon. Sök att rätta dig själv. Om vi, var och en av oss, rättade oss själva, skulle det inte finnas någon att behöva rätta. Effektivt, eller hur?

Återigen. Rätta dig själv. Om du påstår att du ej behöver, då är du bland de som behöver det mest.

3. Lägg ner sekterism

Precis som punkt nummer 2 antar vi alltid att andra är med i sekter och inte vi. Vi har en självbild som är utanför det onda, och vi omringas av det goda. Det onda är alltid någon annan.

Detta har gjort att sekterism har fördjupats. Tyvärr. Vad tänker du på när jag säger sekterism? Ifrågasätt dig själv.

Det finns t ex många som helt utan grund, utan endast genom andras åsikter, börjat hata olika organisationer. De vill inte samarbeta med Islamiska Förbundet för att de är si-o-så, eller de vill inte samarbeta med Sveriges Förenade Muslimer för de är si-o-så.

Oftast är det endast fördomar. Dessa fördomar leder till baktal (haram!) som leder till sekterism och att man ENDAST håller sig till EN VISS GRUPP. Man blir trångsynt och förkastar alla som inte har ”rätt manhaj” eller ”rätt aqidah” utan att egentligen ha något bevis för detta, förutom andras åsikter.

4. Låta tolerans göra comeback i vår ummah

Allahu Akbar! TOLERANS!

Islam är dynamisk – dvs den är ständigt i rörelse och flexibel. Det finns fundamentala saker som är absoluta sanningar och som aldrig förändras (som att Gud är En), men mycket i Sharia som gäller den praktiska delen är flexibel och kan ta olika uttryck.

Alla må inte tycka som du, men det innebär inte att de har fel. Det betyder att deras liv, erfarenheter, kontext, uppväxt, ekonomi, bekantskapskrets osv, format de till att anse en annan giltig åsikt som sann.

Alla människor har problem – att de ej berättar det för dig innebär inte att de inte har några. Vissa har problem med att göra sådana enkla saker som wudoo, fasta, bönen, zakat osv. så som du gör det.

Döm inte för fort.

Tolerans!

5. Börja läsa!

Vi behöver som ett kollektiv bli mycket bättre på att läsa, för kunskap är makt. Kunskap kommer ej från Facebook. Vi måste börja inse detta. Om du på allvar är bekymrad över ummahns situation, så läser du för att utbilda dig själv.

Och då menar jag inte endast Koranen.

Jag snackar alla slags böcker; biografier, romaner, facklitteratur, sci-fi, post-kolonialt, you name it.

Böcker – oavsett innehåll – stimulerar hjärnan och ökar förmågan att hitta lösningar. Den gör dig mer kreativ.

Läsning ökar även ditt ordförråd. Om du inte visste det är språket ett fängelse. Ju mer du kan, ju friare är du, eftersom du kan alltid uttrycka dig och kräva din rätt. Varför tror du att områden där analfabetism är utbredd är ställen där, t ex, polisen begår mest övergrepp?

Exakt – folk där har svårast för att kräva sin rätt genom brev, telefonsamtal etc, eftersom deras ordförråd är ytterst begränsad.

6. Lägg ner prestigejakten

Snälla, du behöver inte vara störst, starkast och snyggast. Allah vet vad som finns i ditt hjärta. Allah vet vad du tänker. Allah vet när du blir avundsjuk på dina syskon för deras verksamhet.

Under åren har många organisationer hamnat i konflikt eftersom de känt att deras organisation blivit försummad av den andre.

Men, är det viktigt att din organisation går framåt, eller att muslimer går framåt? Hmm… kom inte med den vanliga ursäkten om att din organisation kräver ändå sin rätt. Allahs rätt är nog.

Lägg ner bara. Snälla. Gör det du kan, och hjälp de andra som gör det de kan. Du behöver inte göra allt.

7. Om du kan – undvik att diskutera om det är haram eller halal att rösta

Frågan är uttjatad. Det finns olika åsikter. Kommer du ihåg punkt nummer 4? Exakt – tolerans.

Om du inte vill rösta, gör det inte. Om du vill rösta, gör det. Det finns stöd för båda åsikterna.

Lägg din energi på annat.

Wa Allahu Alem.

Amanj Aziz

Annons

trasdocka

Tags | , , , , , ,

Submit a Comment