Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Frivilligt hjälparbete och förmånerna i att vara involverad

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Engagemang i hjälparbete är en givande upplevelse för de muslimska volontärerna. Det förverkligar för volontären ett antal islamiska såväl som personliga mål. I denna artikel kommer vi att framhäva somliga av de viktigaste möjligheterna och fömånerna av vad utföranden av hjälparbeten skänker oss som muslimer.

1. Att ta emot Allah’s välsignelser och belöningar
En person kan nå Allah´s välsignelser och belöningar för all gott arbete som han är engagerad i, så länge som han gör det med syfte att söka efter Allah’s välbehag. När en muslim engagerar sig i hjälparbeten då gör han gott för andra genom att fullgöra deras behov.

Det finns talrika verser i Koranen, likväl som Profetens  hadither, som vittnar om hans förtjänst i sitt arbete.

Allah säger: “Hjälp varandra i rättfärdighet och för att befrämja fromhet.” [Surah al-Ma’idah:2]

Allah säger även: “Och den som av fri vilja gör en god handling utöver vad plikten bjuder [skall finna att] Allah, som har kunskap om allt, erkänner [Sina tjänares] förtjänster.” [Surah al-Baqarah:158]

Profeten Muhammed  sade: “Allah kommer inte att upphöra sin hjälp mot Sin tjänare så länge som denna tjänare hjälper sin broder.” [Sahîh Muslim (2699)]

Han sa även: “Den som arbetar för att fullborda sin broders behov, känn till att Allah skall ta hand om hans behov.” [Sahîh al-Bukhârî (2442) och Sahîh Muslim (2580)]

Dessa ord borde vara mer än nog för att inspirera oss att bli mer generösa.

2. Direktengagemang i att fullgöra samhällets behov
Hjälparbeten engagerar muslimerna i dynamiken att fullgöra samhällets behov. På detta sätt kultiveras värdet av samarbete, kärlek och kommunal lojalitet. Social harmoni är uppnådd. Brödraskapets anda har utvecklats.

Profeten  sade: “De troende är för varandra som en byggnad, varje del stödjer resten.” [Sahîh al-Bukhârî (481) och Sahîh Muslim (2585)]

3. Belöningarna av personligt behag
Att hjälpa andra människor medför lycka till hjärtat. Det finns inget som behager honom mer än när han ser lyckan som han har medfört till andras liv eller när han ser att hans ansträngningar har avlägsnat deras nöd och satt ett slut till deras förtvivlan.

Engagemang i osjälviskt arbete renar våran själ. Det får oss att älska andras goda öde och tillåter oss ta del av deras lycka. Vi älskar sannerligen då för andra det vi älskar åt oss själva.

Profeten  sade: “Ingen av er tror uppriktigt förrän han älskar åt sin broder – eller sin granne – det han älskar åt sig själv.” [Sahîh al-Bukhârî (12) och Sahîh Muslim (64)]

4. Avvärjning av plåga och nöd
Att hjälpa andra är ett medel från Allah vilket håller plåga och nöd från att drabba oss. Det är ett medel från vilket Allah medför välstånd och god förmögenhet till oss.

5. Uppvaknandet av dolda styrkor och lärdomsfärdigheter som samhället har att erbjuda
En person som engagerar sig i frivilligt hjälparbete utvecklar ny styrka och lär sig nya praktiska färdigheter. Han utvecklar sakkunskaper som han annars inte ens skulle bekanta sig med. Han stärker även sina närståendes färdigheter.

6. Att skaffa nya vänner och bekantskaper
Frivilligt arbete är ett bra sätt att träffa nya människor på. Det erbjuder möjligheter att lära känna människor med olika bakgrunder och från olika samhällsklasser.

7. Självstärkande
Engagemang i hjälparbeten får en människa att inse att han kan göra en förändring. Han kan ha en positiv påverkan på samhället. Detta arbete ger en riktig betydelse av den sannerligen viktiga platsen som individen har i sitt samhälle och i hela världen.

// Sheikh Walìd b. ‘Alì al-Husayyin, professor vid al-Qasîm Universitetet

Tags | , , ,

Submit a Comment