Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Islam kom till slut in i mitt hjärta

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Denna artikel baseras på en intervju med Abdul Hakeem Heinz från London.

Abdul Hakeem Heinz föddes upp i södra London. Han introducerades till islam först i ömma sjuårsåldern när hans moder tog till sig islam.

Flera år senare så åkte han och bodde i Egypten i några år och utvecklade ytterliggare sin kunskap och förståelse av islam såväl som sin färdighet i det arabiska språket.

Han var bara en liten pojke när hans mamma konverterade och det var så sedan han och hans bror och syster ändrade från att gå till kyrka till att praktisera islam. Det var ganska chockerande först för honom, för att hans bekväma område hade varit i de kristna begreppen som han nyligen fått lära sig.

Till en början, presenterades islam för honom som en mängd strikta regler som skulle följas. Han erkänner att från början så fann han allt det lite tufft att handskas med. Vid sjuårsåldern förväntades han att be och fasta.

Han var tvungen också att lära sig det arabiska språket och han fann sig själv be och läsa Koranen men utan att förstå vad han sa eller varför han var tvungen att göra allt detta.

Åren gick i alla fall och efter en viss tid så började allt att finna sig till rätta och islam blev hans livsföring. När han tittar tillbaka så märker han att som en tonåring var det naturligt att han började ifrågasätta vad livet handlar om.

När han hade passerat igenom turbulensen i tonåren, började meningen om islams budskap beröra hans hjärta och blev mer och mer acceptabel för honom. Han började även att förstå vad islam innebar i hans liv och medan han lärde sig mer, upplevde han islam som den rätta vägen.

Heinz erkänner, “I mina tidiga tonår att vara muslim var något att skämmas över. I skolan fick jag lära mig islamiska studier men jag fick även lära mig att det var precis som hinduism och sikhism.”

Det upprörde honom att islam och dem som följde det ansågs som “annorlunda” från andra. När han började högstadiet så ville han inte bli förknippad med islam, men han bevarade det i sitt hjärta.

Han förklarar sin reaktion, “Det var p.g.a. pressen utifrån, men samtidigt så hade jag inte gått in i islam tillräckligt för att berättiga min tro som jag skulle kunnat ha.” Den allmänna uppfattningen om islam på den tiden påverkade hur han presenterade sig själv som muslim. Han ville vara bland den vanliga folkmassan, som är en naturlig del av att vara en social varelse. Denna uppfattning förändrades inte förrän han var omkring fjorton år gammal.

Vid denna åldern ändrades han i sitt sätt att praktisera islam och hur han presenterade sin religion till andra. Detta skedde efter att han hade rest till Holland och Spanien. Hans resa till Spanien var särskild viktig för att där hade han chansen att interagera mera med praktiserande muslimer.

Han kommenterar, “Det fanns en muslimsk minoritetssamhälle där jag var i Spanien men dem var respekterade och vissa av dem unga i min ålder var väldigt intresserade av religion. Detta gjorde att jag inte längre skämdes. Unga människor tog till sig islam och det fick mig att känna mig stolt.”

När han återvände till Storbrittanien från Spanien så var han omkring femton år. Han gick tillbaka till skolan men skillnaden den här gången var att han var muslim från insidan! Han var mycket mer självsäker och så började han prata mer om islam. Heinz säger lyckligt, “Jag kunde faktiskt säga att ‘jag är muslim’.”

Sedan började inställningen gentemot islam att ändras bland hans kamrater i skolan. Han berättar, “Vid den tiden, att vara en muslim var jazzigt, snärtigt och häftigt! Det hjälpte mig att bli ännu mer självsäker. En av sakerna som hjälpte mig igenom alla dessa förändringar var mitt beslut att lära känna Allsmäktige Allah.”

Han erkänner att han läste när han var ensam och memorerade Koranen. Han säger även att när han var tonåring, som hushåll var hans familjemedlemmar muslimer, men islam praktiserades inte alltid ordentligt.

Trots allt detta, var det något i hans hjärta som alltid drogs mot Allsmäktige Allah och islam. Om han fann livet svårt eller hade problem brukade han be två enheter av bönen och ösa ut sitt hjärta för Allsmäktige Allah. Han anger, “jag lärde mig att underkasta mig för Allah.”

Heinz tycker att muslimer måste vara uppriktiga inför Allsmäktige Allah och recitera Koranen varje dag. Det är detta som hjälpte honom att ta sig igenom den svåra tonåren. Han märkte att medan han blev starkare så ändrade folk sin uppfattning om honom och började respektera honom.

Han säger att om en person agerar blygt, skäms och är ursäktande, då kommer människor att placera honom på en sida. Men om han egentligen inte bryr sig om vad människor tänker, eftersom han vet att han lever med sanningen, så kommer människor att respektera honom för hans självförtroende.

Heinz säger med säkerhet, “Människor respekterar en sådan karaktär. Människor respekterar dig om du är dig själv.”

Han är nu tjugotre år gammal och han tror allmänt att i väst så kämpar människor i hans ålder gällande ansvar och för att veta vad som förväntas av dem som vuxna. Han ser att dem är inte säkra för att dem tillhör inte någon särskild kultur, eller deras kultur driver dem till att ge efter för denna värld som är fylld med oordning och missämja.

Han säger att när han var sjutton år gammal och bestämde sig för att praktisera islam ordentligt så hjälpte det honom att växa för att islam gav honom en stritk kod av ledning. Han följde det den säger och försökte förstå sin roll som människa.

Sakta började han förstå att han hade ansvar och kommer till slut att bli en ordentlig och bättre person, mer omtänksam och uppmärksam mot andra. Han säger att utan islam så skulle han vara vilsen.

Han är tacksam mot Allsmäktige Allah för att Han har fört honom så långt. Med islam kan en person hålla ut bland sina kamrater för att islam gör en människa mogen.

Han säger, “Att erhålla islamisk kunskap i dagens värld är viktigt och vi kan inte fly undan satan som vill hålla oss borta från där vi borde vara.”

“Nya muslimer vill gå på den rätta vägen och det är viktigt att behålla god sällskap för att en person blir det hans grupp är. Om personen bredvid dig drar ner dig, då måste du kanske bryta kontakten med honom.”

Heinz ser att hans tid i Egypten hjälpte honom att se hur muslimer lever och att det är stort att tillhöra en sådan universell gemenskap. Frånsett kunskapen i arabiska och islam som han erhöll, hjälpte Egypten honom att lära sig mer om hur man ska vara muslim i vardagliga livet.

Han säger att vi lär oss av människorna som vi blandar oss med och att vi borde läsa Koranen regelbundet och be Allsmäktige Allah att hjälpa oss att förstå den riktigt. Var och en borde ta reda på vilka kurser som finns i deras område och närvara på dessa och spendera tid i mosken. Människor kan också gå in på islamiska hemsidor och engagera sig i församlingen som finns i närheten.

Han märker också att i London så finns det många platser där en person kan erhålla kunskap och det finns även framstående talare. Han rådger nya muslimer att söka upp sådana kurser och föreläsningar för att du kommer inte endast att öka din kunskap, du kommer också att träffa nya människor.

Tittandes på framtiden så säger Heinz att han bara gör åkallan och hoppas. Han säger, “Jag är med tålmodig nu efter mina erfarenheter som jag har varit med om. Jag har fått mycket stabilitet genom att ha lärt mig om följeslagarna och Profeten (frid vare över honom).”

Han ser att det bästa sättet att vara en man och det bästa sättet att vara en kvinna är att leva enligt Allah Den Allsmäktiges mått.

// Selma Cook

Tags | , , ,

Submit a Comment