Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Rabbi Y D Weiss om grymheterna i Gaza

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Följande tal hölls av antisionistiska ortodoxa judar (Neturei Karta) vid demonstrationen Emergency Protest to Stop the Massacre in Gaza, i Rockefeller Center, New York City, 27 december, 2008, 14.99 och igen vid en demonstration i London den 28 december 2008.

(Detta tal hölls från början i Durban, Sydafrika av Rabbin Y D Weiss)

Må våra ord vara behagande för Skaparen och låta Hans Stora Namn bli helgat.

Assalaam Aleikhum:

Världen ser bestört på medan grymheterna som utförs av den sionistiska regimen i Gaza blir kända i ständigt större och mer chockerande detaljer.

Blotta ord är otillräckliga för att uttrycka den smärta som hela mänskligheten känner för Gazas och det palestinska folkets situation.

I över ett hundra år har de varit utsatta för en noga uttänkt plan, att driva ut dem från deras hem och deras land.

Genom deras historia har sionisterna använt skrämsel, krig, etnisk rensning och statligt sponsrad terrorism för att uppnå deras mål.

Detta är, har varit och fortsätter att vara, den sionistiska rörelsens brottsliga agenda. Men bland denna rörelsens största brott är att den har hävdat att de genomför dessa skamliga handlingar i helighetens namn, i den Allsmäktiges namn, i judendomen och det judiska folkets namn!!
Detta är en ond och enorm lögn!!

Det är ett vanhelgande av våran religion!!

Judendomen förbjuder och förkastar sionism och existensen av staten “Israel”. Vi har tydligt blivit beordrade av den Allsmäktige att vi är förbjudna att ha vår egen självständiga stat i denna gudomligt förordnade exil, vi är också förbjudna att göra uppror mot någon nation. Tora troende judar, under ledarskapet av nittonhundratalets mest högaktade rabbier har alltid motarbetat och kämpat mot sionismen och slutligen staten “Israel”.

Tyvärr har sionisterna under de senaste åren lyckats locka och välja in medlemmar av det religiösa samfundet och några rabbiner att stödja att man inte tillåter återvändandet av de rättmätiga ägarna, det palestinska folket, till deras land, genom att använda rädsla, genom att tilltala deras största rädslor, att det finns en religiös konflikt och att araberna alltid har haft ett inrotat hat mot judarna. Särskilt påstår de att, på grund av staten ”Israels” existens i så många år, så skulle palestinierna, om de fick återvända till deras land, massakrera judarna, må den Allsmäktige skydda oss.

Vem som helst som är bekant med sioniststatens knep och metoder är medveten om detta.

Före sionismens tillkomst levde muslimer och kristna, araber och judar, fredligt tillsammans i det Heliga landet, precis som i alla muslimska länder, fråga dina far och morföräldrar! De minns de fredliga dagarna! Faktum är att det här är en läglig tid att tacka all de muslimska länderna för deras enastående vänskap, gästfrihet och trygga tillflyktsort som de har försett det judiska folket med genom tiderna!

Sionisterna förlitar sig på bibeln, Toran, för deras inbillade rättighet att etnisk rensa det palestinska folket och underkuva dem. Detta är ett patetiskt skämt! Sionisterna har alltid varit kättare och förkastat alla de grundläggande lärorna i vår tro och ändå har de mage nog, arrogansen, fräckheten, chitzpa, att låtsas att grunda deras beteende på vår heliga Tora.

Vi vet vad våra heliga skrifter och stora rabbier har lärt oss – att vi är förbjudna att underkuva eller förtrycka någon eller att vanhelga det Heliga landets helighet med vägar av våldsamhet, etnisk rensning, diskrimination och militärmakt. Vår religion lär ut rättvisa. Den lär ut fred. Den lär ut medlidande. I själva verket är det judiska folkets största och ultimata hopp och bön att när Messias kommer ska “Nationer inte längre lyfta svärd mot andra nationer, och de kommer inte att kriga mer.” Alla nationer kommer att tjäna Gud tillsammans i fred.

Till alla världens regeringar, det är inte genom ert stöd till sionistregimen – staten “Israel”, som det judiska folket får hjälp! Tvärtom, detta tragiska historiska misstag har lett till dödandet av både araber och judar. Genom att stödja staten ”Israel” skadar inte bara regeringarna i stormakterna det palestinska folket men de bidrar också ovetandes till ökningen av fientligheten mot judar över hela världen!

Till våra judiska bröder, vi ber er! Låt er inte skrämmas av skoningslöst sionistiskt översitteri och våld!! – Meddela högt och tydligt er upprördhet, smärta och sympati för Gazas folk och att de som visar förakt mot Tora, våra rabbiners läror, och deras nonchalerande av de etiska och moraliska grunderna av vår tro, har ingen rätt att tala å det judiska folkets vägnar eller å judendomens vägnar!

Vi måste tala om för världen att självstyre, självständig stat och ALLA det palestinska folkets rättigheter måste återställas genom det historiska Palestina! Det är ett anspråk på judisk etik och värderingar! Judisk rättvisa kräver de palestinska flyktingarnas återvändande till deras hem, städer och byar genom Palestina! Tala om för världen, högt och tydligt, att du stödjer palestinsk statsstatus över HELA Heliga landet – inte trots din judiska identitet, utan på grund av den.

Till våra islamiska bröder – låt oss höja våra röster till försvar för folket i Gaza och snälla döm inte den judiska tron eller dess folk på grund av denna flyktiga galenskap av sionism. Judarna har alltid varit era vänner och kusiner. Låt inte er förståeliga ilska riktas mot de som är oskyldiga till oförrätter, oavsett var de bor i ockuperade Palestina, Europa, eller var som helst runt om i världen.

Tillsammans kan folket av alla nationer vara värdiga, med Guds hjälp, att snabbt och fredligt utan mer lidande och blodsspillan från någon, vare sig det är en arab eller jude, bevittna det fredliga slutet av den sionistiska ockupationen över varje tum av Palestina.

Och vi kan kanske förtjäna att få se, i den nära framtiden, uppenbarelsen av den Enda Guden, över hela världen, med hela mänskligheten till Hans tjänst, i glädjande broderskap.

AMEN

Låt oss utropa tillsammans:

BEFRIA GAZA – BEFRIA PALESTINA
JUDENDOMEN JA SIONISMEN NEJ!

Tags | , , , ,

Submit a Comment