Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Shaykh Salman intervjuad av Arab News

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Följande artikel om shaykh Salman al-Oadah publicerades i Arab News den 6 januari, 2008. Rent generellt är det en resonlig artikel, dock var shaykh Salman aldrig en anhängare av en “extrem ideologi” som artikeln påstår att han var i sin ungdom och han var sannerligen aldrig Bin Ladens mentor!

JEDDAH, 6 januari 2008 – Det var endast efter att shaykh Salman Al-Oadah spenderat fem år i fängelse som han kunde reflektera över sin extrema ideologi och puritanska inställning. Fängslad för att ha motssatt sig närvaron av amerikanska trupper i kungadömet under det första Gulf-kriget och för att ha stött jihad mot amerikanska trupper i Irak, lämnade den 52-årige saudiska predikanten fängelset som en reformerad man. Tidigare har shaykh Salman även blivit utmålad som Bin Ladens mentor.

Al-Oadah, en av kungadömets äldre religiösa figurer och den generella föreståndaren av www.islamtoday.net, sade till Arab News att hans fängelsestraff var en självuppvaknande erfarenhet för att reflektera, begrunda och omvärdera hans position i livet.

Hans fängslande från 1994-1999 ägnade han mycket åt läsning vilket lämnade ett märkbart intryck i hans tankesätt. Al-Oadah sade att han lämnade fängelset för att bli mer objektiv, förmildrande och resonabel i hans tanke och metod. I fängelset ägnade han tiden åt att läsa om vetenskap, teknologi, politik, ekonomi, hälsa, poesi, litteratur för att komplettera de islamiska aktiviteter han senare blev involverad i. I ett radikalt skifte i ideologi, säger nu Al-Oadah att han menar att extremism står mellan folket och det vackra budskapet i religion.

När Middle East Broadcasting Center (MBC) startade i 1991, opponerade och fördömde Al-Oadah den.  Sedan dess har hans tänkande förändrats. Ironiskt nog var det nyligen som Al-Oadah tilltalade Osama Bin Laden live på MBC, där han håller direktsända talkshows om islamiska och sociala ämnen.

“Hur mycket blod har spillts? Hur många oskyldiga barn, kvinnor och äldre människor har dödats, lemlästade och blivit utkörda från deras hem i Al-Qaidas namn?” sade Al-Oadah. “Är du glad när du möter Allah med denna börda på dina axlar?” Det är sannerligen en tung börda – hundratusentals oskyldiga människor om inte miljontals. Hur kunde du önska detta?”

Al-Oadah når ut till folket med ett leende på sitt ansikte, ord som berör hjärtat och verser av poesi och logik som respekterar och lyfter lyssnarnas intellekt. Han nämner inte bara de rituella aspekterna i islam utan tar också upp de sociala, psykologiska och moraliska frågorna.

Född 1376 E.H. (1956) i Al-Basr, en lugn och åkerbrukande landsbygd i utkanten av Buraidah. Al-Oadah säger att hjärtat av byn var moskén. Folk började deras dag efter morgonbönen och gick och lade sig efter kvällsbönen.

När han pratar om sin barndom, säger Al-Oadah att han idag ser sig själv i sina 16 barn. Han tittar på dem när de leker, bråkar, sover eller fläckar ner sina oskuldsfulla ansikten och nya kläder med choklad. Han relaterar sin barndom med deras och håller sin penna och anteckningsbok till hands för att lära av deras oskuldsfulla ögon.

“Mina barn lärde mig att man inte skall bära på några bördor i livet. Barn ser alla små detaljer som oviktiga och de behöver inte självutvecklande kurser”, sade han.
Al-Oadah, som har mer än en fru har fått sina kunskaper som förälder efter sin far, en vanlig man som hade en unik karaktär vilken inspirerade honom och lärde honom att respektera olikheterna i den yngre generationen.

“Jag minns min far nu när jag har 16 barn. Jag gläds när jag pratar om dem. Jag uttrycker min åsikt, ger råd och vägleder dem med tillförsikt.”

“Men jag var aldrig tveksam om att ge mina barn (både flickor och pojkar) friheten att välja och besluta om vad de vill göra i livet”, sade Al-Oadah.

Al-Oadah tycker inte om att ge sina barn stränga gör si och så beordringar. Istället vägleder han dem vänligt och erbjuder alternativ. “Mina barn är som stjärnor, olika kropp och riktning. Allah säger i Koranen att var och en har en riktning dit han bör vända. Emellertid känner alla vid vikten av att erhålla kunskap och att ge tillbaka till samhället. Min önskan är att de skall fortsätta älska Allah, tro på Honom, och närma sig Honom”, sade han.

Al-Oadah säger att när han växte upp var folk uppmuntrade till att leva känslofyllda liv, socialt integrerade och hade god moral. Media hade inte kommit till hans by så människor roade sig med att ägna sig åt skvaller. Människor delade på allt, gammalt som nytt, på ett primitivt sätt.

Al-Oadah spenderade sina tidiga år i byn och flyttade senare till Buraidah för att studera. Med hans mognad, blev hans passion för läsning och viljan att förstå betydelsen av ord starkare. Han besökte regelbundet biblioteket i Academic Institute i Buraidah och spenderade tid med att läsa böcker, tidningar och romaner. Han säger att han blev fäst vid ikoniska karaktärer i världen av poesi och litteratur.

Bland skribenterna som inspirerade Al-Oadah rikligt var Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, vilken han beskriver som “shaykhen av alla författare och poeter.” Han läste Al-Nazaraht, Al-Manfalutis kända samling av artiklar och hans “Magdalene”. Han läste också Ali Al-Tantawis “Män i historien” och “Berättelser från förr”.

“Jag lärde känna filosofen från Makkah Hamzah Shehatta genom hans romaner och artiklar som bevarats i det allmänna biblioteket. Jag behandlade glädjefyllt och respektfullt med böcker om religiös predikan”, sade Al-Oadah. “Jag kom i kontakt med historiska berättelser om arabiska hjältedåd och verk av kända poeter. Läsandet retade min aptit till att erhålla mer kunskap och att försöka hårdare. Jag närde mig själv med information och språk. Om du inte kan läsa dör du. Om du inte kan skriva och inte prata så förlorar du din valbarhet”, sade han.

Efter att ha erhållit en magisterexamen och en doktorsexamen i sunnah, undervisade Al-Oadah i flera utbildningsinstitutioner.

Talandes om sin dagliga rutin, sade Al-Oadah “jag organiserar allting som jag vill ha det.” Hans dagliga plan roterar kring bönetider och måltider. Han ägnar 6-8 timmar till att sova och vila, fyra timmar till att svara på telefonsamtal och frågor, två timmar till att skriva, två timmar för att umgås med sina barn och familj och tre timmar till att möta andra människor. Han tror på att balans är en viktig del i livet.

“Balans är inte bara för att dela upp tiden jämnt. Det är för att ge var del i ditt liv vad den förtjänar. Att konstant kritisera och gå igenom saker, tankar och folk och hur de har inflytande på ens balans”, sade han.

Förutom skiftningen i Al-Oadahs ideologi och expansion i kunskap, finns det de som uppskattar hans ansträngningar och tycker om hans läror och de som uttrycker sitt hat mot honom.

“Att veta att någon kommer att säga emot dig innan du ens säger något gör dig säker på att någon annan kommer dra nytta av det du säger och andra kommer att kritisera dig rättvist och objektivt. De validerar de faktum att dina läror är lyssnade till och inflytelserika. Det uppmuntrar en att ge mer”, sade Al-Oadah.

Al-Oadah säger att han lärt sig olika språk av både sina vänner och sina fiender. De som skriker från avstånd är oroade av vad han säger. De som viskar till honom tycker om det han talar om.

“Jag lyssnar noga på vad både de som hatar och stödjer mig säger. Jag kommer fortsätta att ge och tala så mycket som mina svaga händer och min tunga klarar av”, sade han. Beträffande deras avsikter är det upp till Allah, Allah säger i Koranen: “Du är inte i något avseende ansvarig för vad de gör och de är inte i något avseende ansvariga för vad du gör; men om du stöter bort dem gör du orätt”. [Al-An’am 52]

När han blir tillfrågad om passion och känslor i religion, säger Al-Oadah att religiös andlighet är hjärtat av islam och att känslor är en källa till barmhärtighet för människorna. Allah säger i Koranen: “Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till ditt folk” [At-Tawbah 107], sade han. “Känslor är inte ett antal definierade regler som kan genomföras med undervisning och lärande. Det är en Gudagiven välsignelse skänkt till en muslim när han älskar andra och känner ömhet och barmhärtighet emot dem”, säger Al-Oadah. “Känslomässig intelligens i islam är för alla, det är inte att kritisera någon eller att symbolisera en specifik religion eller tro”.

Trots att Al-Oadah är runt 50 och har många ansvarsområden, tillbringade han denna sommar i Förenade Arabemiraterna för att lära sig engelska. Han säger att han tycker om att kunna disciplinera sig själv, sitta i ett klassrum och bli en student på nytt. Hans hunger för kunskap och framgång kommer av hans tanke om individuellt ansvar som är inbäddad i predikan från Koranen och islamiska läror.

För att kunna lösa problemen i världen, måste vi börja korrigera oss själva som individer. Första steget på den långa vägen till att förändra samhället är stegen vi tar till att förändra oss själva. Detta är de essentiella byggnadsstenarna i samhället. “En byggnad är gjord av många individuella stenar,”” sade han.

// Hassna’a Mokhtar, Arab News

Tags | , , ,

Submit a Comment