Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Tio förtryckare

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Sufyan ath-Thaurim, må Allah ha barmhärtighet över honom, sade att tio personer är betraktade som förtryckare:

1. Personen som ber för egen del men glömmer sina föräldrar och andra troende.

2. Personen som inte reciterar åtminstone hundra verser ur Koranen dagligen.

3. Personen som lämnar moskén utan att åtminstone utföra två rak’a (bönecykler) av salaat.

4. Personen som passerar en gravplats utan att hälsa till de avlidna eller be för dem.

5. Personen som inträder en stad en fredag och lämnar den utan att ha utfört fredagsbön.

6. Den man eller kvinna i vars närhet en lärd person kommer och ingen inhämtar någon religiös kunskap från honom.

7. De två människorna som älskar varandra för Allahs skull men inte vet namnet på varandra.

8. Den person som är inbjuden av en annan men inte accepterar hans inbjudan (när acceptansen inte motsätter sig shari’a).

9. Ungdomen som inte har några förpliktelser och ändå inte inhämtar någon religiös kunskap.

10. Personen som äter sig mätt medan hans granne går hungrig.

// Imam as-Samarqandi

Tags | , , ,

Submit a Comment