Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

13

aug
2015

No Comments

In Relationer

By admin

Var en god lyssnare

On 13, aug 2015 | No Comments | In Relationer | By admin

”Om du vill att människorna ska börja lyssna på vad du har att säga då måste du lyssna på vad de har att säga.” (Okänd)

En god kommunikatör lyssnar aktivt. Han talar aldrig i munnen på folk.

I hadith-samlingarna läser man ofta hur meningsmotståndare till Profeten, över honom vare frid, talar till honom i hårda ordalag. Profeten lyssnade aktivt på vad de hade säga och brukade ofta fråga dem ”Har ni talat klart?”. När meningsmotståndarna bekräftade att de hade talat klart brukade Profeten, över honom vare frid, svara på deras anklagelser, ofta via citat ur den helig Koranen.

Att lyssna aktivt på en annan person innebär att man försöker sätta sig in i hur den andra personen tänker och tycker. Det är inte ett passivt lyssnade där man väntar på sin tur och under tiden funderar på motargument.

Imam ash-Shafi’i sa: ”Jag argumenterade aldrig med en person förutom att jag önskade att han fick hjälp och vägleddes till det rätta medan jag bad Allah att beskydda och försvara honom. Jag talade aldrig med en person förutom att jag inte brydde mig ifall Allah visade sanningen via min tunga eller hans tunga.”

Tags | , , , , ,

Submit a Comment