Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Relationer

01

feb
2013

No Comments

In Relationer

By admin

Vikingarnas resor i den muslimska världen

On 01, feb 2013 | No Comments | In Relationer | By admin

Onsdagen den 13 oktober deltog jag som åhörare under Ibn Rushds seminarium ”Vikingarnas resor till muslimska länder, vad tog dem med sig?”. Det var ett banbrytande seminarium om historian du inte fick lära dig i skolan. Man hade bland annat bjudit in arkeologen Jan Olofsson, författare och docent i arkeologi Mats G Larsson samt professor emeritus i islamologi Jan Hjärpe. Seminariet hölls i Tekniska museet i Malmö. Det var ett mycket lyckat seminarium med ett 50-tal besökare, både muslimska och icke-muslimska deltagare.

Föreläsningen som hölls av arkeologen Jan Olofsson var den mest intressanta föreläsningen enligt min mening. Genom ett rikt bildspel visade han vad vikingarna tog med sig hem från den muslimska världen.

Bland alla de otaliga arkeologiska fynd från den muslimska världen som var upphittade i svensk jord var det speciellt ett fynd som fascinerade mig. Det var en liten rödaktig ring som hittades i en vikingagrav i Sverige. På ringen kunde man mycket tydligt läsa namnet ”Allah” på arabiska. Ringen hade tillhört en kvinna, förmodligen en förmögen sådan. Föredragshållaren började spekulera i hur ringen hade hamnat hos henne. Hade hon kanske själv rest ner till Särkland (dem muslimska länderna) och då köpt ringen eller hade hon kanske fått den som en gåva, kanske av hennes make? Min egen spekulation är, kanske hade hon konverterat till islam vid ett besök till Särkland och sedan köpt ringen för att bli påmind om Allah i Sverige. Om detta stämmer skulle hon kunna vara den första svenska konvertiten till islam som vi känner till. Gud vet bäst!

Jan Olofsson ställde själv den mycket intressanta fråga, ”Fanns det vikingar som blev muslimer?” ”Rätt så troligt, varför inte?”, svarade han på sin retoriska fråga. Vi har bland annat ögonvittnesskildringar från den arabiske resenären Ibn Fadlan som i sina berömda reseskildringar berättar att han träffade på ca 5000 vikingar som hade konverterat till islam. Detta är något värt att fundera över. En tjejen som bor i Växjö berättade då samma seminarium hölls där att det finns många muslimska tjejener som öppet berättar att de är ättlingar till vikingar.

Ett annat fascinerade arkeologiskt fynd var ett arabiskt silvermynt. I Sverige har man hittat ca 88.000 arabiska mynt. Helt otroligt! Detta tyder på att man redan under vikingatiden hade täta kontakter med den muslimska världen. Det unika med just detta silvermynt som Jan visade storbild på var att vikingen hade ristat in med stora bokstäver ordet ”Gud” i runskrift. Vi ska då veta att samtliga muslimska silvermynt var vackert smyckade med den muslimska trosbekännelsen ”Det finns ingen gudom förutom Allah och Muhammed är hans sändebud”. Föredragshållaren spekulerade i att ordet ”Gud” hade ristats in av den svenske vikingen för att göra myntet till sitt. Själv ser jag detta som att vikingen förstod mycket väl att Allah och Gud var olika namn på samma Skapare. Tyvärr är det många kristna fundamentalister och islamhatare idag som inte har förstått detta utan tror att Allah är en annan gud än den kristne Guden. Ett tydligt tecken på att våra förfärder var teologiskt mer intelligenta än vissa av våra samtida.

Denna del av Sveriges historia vill bland annat sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga krafter hemlighålla, dvs. historian om influenserna och dem nära kontakterna med den muslimska världen. Man kan försöka förneka och konstruera en historia som aldrig har funnits men man kan aldrig förneka dem arkeologiska fynden som talar sitt klarspråk.

// Salih Tufekcioglu

Tags | , , ,

Submit a Comment