Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

beteende

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Ytlig fromhet

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Under en väldigt lång tid har våra sinnen varit betingade att koppla religiositet mer med yttre framträdanden än med en människas övertygelse. Det har blivit den dominanta riktningen i vårt samhälle att ta vårt första intryck om en människas ideologi och tankar genom att titta på hur den människan ser ut. Vi glömmer bort andra kritiska faktorer som utgör människans identitet och karaktär.

Read more…

Tags | , , ,

26

jan
2013

One Comment

In Andlighet

By admin

Tolerans

On 26, jan 2013 | One Comment | In Andlighet | By admin

Tolerans är ett vackert ord i varje språk och inom varje kultur. På ett personligt plan används ofta detta ord för att uttrycka idén om att förlåta dem som gjort oss illa, felat mot oss, eller har uttryckt sina meningsskiljaktigheter med oss på ett olämpligt sätt. Detta synsätt lägger ett stort moraliskt värde i tolerans. Tillämpning av den innebär moralisk seger av godhetsanda och anständighet över det onda, som en person kan vara frestad att ge efter.

Read more…

Tags | , , ,