Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

pilgrimsfärd

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Abraham! Lämnar du oss i den öde, tomma dalen?

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Dagarna av Hadjdj är en påminnelse om stora händelser. Riterna för våra pilgrimer har rötter djupt in i historien, ända från Allahs ädla profet Abrahams tid till tiden för Muhammad, må Allahs frid vare över dem båda. Vår pilgrimsfärd bekräftar i våra hjärtan den starka förbindelse som existerar mellan alla profeter när den påminner oss om alla de uppoffringar de har gjort för mänsklighetens vägledning.

Read more…

Tags | , , , ,

01

feb
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Hajj – den mest flexibla form av gudstillbedjan

On 01, feb 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Allah har placerat mer flexibilitet i Hajj än vi finner i någon av de andra föreskrivna troshandlingarna. Vi kan se detta under den sista pilgrimsfärden när Profeten  var i Minâ och människor kom till honom och frågade honom om ett flertal olika situationer.

Read more…

Tags | , , ,