Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Troslära

01

feb
2013

2 Comments

In Troslära

By admin

Alla hjärtans dag

On 01, feb 2013 | 2 Comments | In Troslära | By admin

Som muslimer krävs det av oss att älska en annan och att önska och inprägla kärlek bland människor oavsett deras färg, ras, religion eller identitet. Emellertid, betyder inte detta att vi ska upplösa vår identitet och blint kopiera och imitera andra traditioner och praxis.

Uppkomsten av “Alla Hjärtans Dag” eller “Kärleksfestivalen”
Kärleksfestivalen var en av festivalerna av de hedniska romarna, då hedendomen var romarnas rådande religionen för mer än sjutton århundraden sedan. I det hedniska romerska konceptet var det ett uttryck för “andlig kärlek”.

Det fanns myter som associerades med denna hedniska festival av romarna som framhärdades med deras kristna arvingar. Bland de mest kända av dessa myter var romarnas tro att Romulus, grundaren av Rom, ammades en dag av en varghona, vilket gav honom styrka och visdom.

Romarna brukade fira denna händelse i mitten av februari varje år med en stor festival.

En av festivalens ritualer var offrandet av en hund och en get. Två starka och muskulösa ungdomar skulle kleta hundens och getens blod på sina kroppar, sedan skulle dem tvätta bort blodet med mjölk. Efter detta skulle dem göra en stor parad, med dessa två ungdomar vid dess spets, som skulle gå omkring på gatorna. De två ungdomarna skulle ha läderbitar som dem skulle slå alla med som korsade deras väg. Romerska kvinnorna skulle gärna ta emot dessa slag eftersom dem trodde att det kunde förhindra eller bota infertilitet.

Sambandet mellan Sankt Valentin och Denna Festival
Sankt Valentin är ett namn som är given till två av de forna “martyrerna” av den kristna kyrkan. Det sägs att det fanns två av dem, eller att det bara fanns en, som dog i Rom som följden av förföljelsen av den Gotiska ledaren Claudius, 296 f.v.t (före vår tideräkning). Vid 350 f.v.t. byggdes en kyrka i Rom på samma plats där han dog för att bevara hans minne.

När romarna omfamnade kristendomen, fortsatte dem att fira kärleksfestivalen som nämns ovan, men dem ändrade den från det hedniska konceptet av “andlig kärlek” till ett annat koncept känt som “kärleksmartyrerna”, representerat av Sankt Valentin som förespråkade kärlek och fred, för vilket han blev marterad, enligt deras påståenden. Det kallades även för “älskarnas festival” och Sankt Valentin ansågs vara älskarnas skyddshelgon.

En av deras falska övertygelser som var kopplad till denna festival var att namnet av flickorna som hade nått en giftasvuxen ålder skulle skrivas på små pappersrullar och placeras i ett fat på ett bord. Sedan skulle de unga männen som ville gifta sig kallas, och var och en av dem skulle plocka upp en pappersbit. Han skulle sätta sig i tjänst för flickan vars namn han hade dragit för ett år, så att dem kunde lära känna varandra. Sedan skulle dem gifta sig eller upprepa samma process igen under festivaldagen följande år.

Det kristna prästerskapet reagerade mot denna tradition, eftersom dem ansåg att den hade ett korrumperande inflytande över de unga männens och kvinnornas moral. Den avskaffades i Italien, där den var välkänd, sedan återupplivades den på 1700 och 1800-talet, när det i vissa västländer dök upp affärer som sålde små böcker som kallades ”Valentins böcker”, som innehöll kärleksdikter, och den som ville skicka en hälsning till sin älskade kunde välja ifrån dessa. Dem innehöll även förslag om hur man skrev kärleksbrev.

Ovanstående information är utdragen, med vissa ändringar, från www.islam-qa.com.

Den islamiska uppfattningen
Utvecklandet av den islamiska ställningen i att fira “Alla Hjärtans Dag”, Dr. Su’ad Ibrahim Salih, professor i islamisk rättsvetenskap (Fiqh) på Al-Azhar Universitetet, säger:

Sannerligen är islam religionen av oegennytta, sann kärlek och samarbete i det som är bra och rättfärdigt. Vi bönfaller Allah Den Allsmäktige att samla oss tillsammans under paraplyet av Hans Allomfattande Nåd, och att förena oss tillsammans som en människa. Allah Den Allsmäktige säger: “De troende är bröder. Försona därför två bröder [som är oense] och frukta Allah – kanske skall ni erfara barmhärtighet.” (Al-Hujurat 49:10)

Jag kan säga att det finns sätt att uttrycka kärlek som är religiöst acceptabla, medan det finns andra som inte är religiöst acceptabla. Bland sätten av acceptabel kärlek är dessa som inkluderar kärlek för profeter och sändebud. Det är självklart att kärleken för Allah och Hans Sändebud Muhammed (frid vare över honom) ska ha högsta prioritet över alla andra former av kärlek.

Islam erkänner även glada tillfällen som för människor närmare varandra och tillför extra krydda till deras liv. Men, islam går emot att man blint efterliknar västvärlden angående ett speciellt tillfälle så som “Alla Hjärtans Dag”.

Därför, att ansluta sig till denna speciella dag som “Alla Hjärtans Dag” är en innovation eller bid`ah som inte har något religiöst stöd. All innovation av den sorten avvisas, vad beträffar islam. Islam kräver att alla muslimer älskar varandra under hela året, och att reducera hela året till en enda dag avvisas totalt.

Vi muslimer bör inte följa fotstegen av sådana innovationer och vidskepelser som är vanliga i det som kallas för “Alla Hjärtans Dag”. Det finns inget tvivel om att det är många gudlösa praxis som inträffar den dagen, och dessa praxis har förmågan att avråda människor från kärlekens sanna innebörd och osjälviskhet till utsträckningen att firandet är reducerat till ett moraliskt förfall.

Tags | , , ,

Comments

  1. I svenska språket används pronomen de och dem i subjektform respektive dativform. Exempel: De älskar varandra. Han älskar dem.

    • admin

      Tack för det 🙂

Submit a Comment