Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Troslära

01

feb
2013

No Comments

In Troslära

By admin

Ett par ord om “Allah”

On 01, feb 2013 | No Comments | In Troslära | By admin

“Allah” är det namn som oftast används i Koranen och Sunnah för att hänvisa till Världarnas Herre, Himlarnas och Jordens Skapare. Många lärda hävdar att detta namn är det viktigaste och mest betydande av alla Hans namn. “Allah” är också det namn som oftast används av muslimer för att syfta på Gud, oavsett deras ursprungliga språk.

“Allah” är ett speciellt ord. Det indikerar den enda enhet som finns som verkligen innehar en gudoms och härskares egenskaper. Detta namn hör till Honom endast. Ingen annan har del i det. Det kan aldrig användas som namn för någon eller något annan. Ingen annan kan göra anspråk på det.

“Allah” är det korrekta namnet för den ende som är värd att tillbes, den ende som hela skapelsen lovprisar och glorifierar. Allting på land och hav – allting i de sju himlarna och sju jordarna – lovprisar honom. Till och med dagen och natten prisar honom.

Allah säger: “De sju himlarna prisar Honom liksom jorden och allt det som de rymmer; ja, ingenting finns som inte sjunger Hans lov. Men ni förstår inte innebörden av deras lovsång. Gud är mild och överseende [med Sina tjänares brister] och Han förlåter ständigt.” [al-Isra: 44]

“Allah” innefattar bokstäver och ljud som är enkla för alla att uttala. Dessa är ett “l”, ett “h” och det vokala ljudet “aa”. Ett spädbarn skulle inte ha några problem med dessa ljud, oavsett vad hans ursprungliga språk må vara. Till och med en person med talsvårigheter skulle klara av att säga det.

Detta underbara namn tillhör Gud, precis som resten av Hans upphöjda namn och attribut. Men vad betyder egentligen “Allah”?

Allah är den absolut ende Herren som hjärtat och själen vördar och längtar efter. Hela skapelsen är hela tiden beroende av Honom. Han är Skaparen, Upprätthållaren som allt och alla är beroende av.

All skapelse, utan undantag, känner att Allah är den ende som sörjer för dem och deras behov samt att det är från Allah som all välsignelse härrör. De känner alla på sig denna storhet, generositet och välgörenhet. Detta är orsaken till varför det lämpar det mänskliga hjärtat att glorifiera och lovprisa Hans storhet.

En betydelse till “Allah” är: Den Gud som hjärtat ärar och längtar efter. Allah säger: “Troende! Om någon av er avsvär sig sin tro, skall Gud [i deras ställe] sätta människor som Han älskar och som älskar Honom.” [al-Maidah: 54]

Allah älskar de troende som älskar och lyder Honom; som håller fast vid Hans budord och Hans Lag.

Profeten  lärde oss att kärlek för Allah är den högsta nivån av tro som en troende kan nå. Han sade: “Ägaren av tre egenskaper kommer att uppleva trons sötma: Den första egenskapen är att Allah och Hans Sändebud  är kärare honom än något annat. Den andra är att älska en annan person endast för Allahs skull. Den tredje är att hata att falla i otro såsom man skulle hata att kastas i elden.” [Sahih al-Bkhari (16) och Sahih Muslim (43)]

Vi ser genom denna hadith att trons sötma beror på tre saker som alla är relaterade till kärlek: att älska Allah, att älska för Hans skull och att hata otro vilket är detsamma som att avvisa Allah och Hans välsignelse.

Kärlek är en känsla; en känsla som uppriktigt måste komma från hjärtat. En troende älskar Gud och vill att Gud älskar honom. Den som Allah älskar har ingen orsak att känna rädsla – världen för en sådan troende är fylld av tillfredsställelse och dygd. Döden och vad som följer den kommer att vara ännu bättre. När Allah älskar en troende, höjer Han denne persons status i Paradiset och för honom nära Sig.

En annan betydelse av namnet “Allah” är den som innehar den yttersta storheten i Sina namn och attribut och i Sin höghet. Varken vårt sinne eller fantasi kan förstå vidden av Hans storhet. Därför måste vi ära denna sanning och erkänna vår oförmåga att fullt ut förstå Allahs natur.

Allah är den absolut Förste, den som aldrig föregicks av icke-existens. Han är den Siste, den som aldrig kommer att komma till ett slut. Han är den Upphöjde och inget är över Honom. Han är den Dolde och inget är under Honom. Det finns aspekter av Hans gränslösa höghet och perfektion som vi inte ens kan föreställa oss. Våra sinnen kan dock uppfatta något av Hans storhet eftersom Allah har givit oss denna gåva. Det är därför möjligt för oss att komma nära och tillbe Honom och det är därför vi borde göra det så gott vi kan.

// Shaykh Salman al-Oadah

Tags | , , ,

Submit a Comment