Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Troslära

01

feb
2013

No Comments

In Troslära

By admin

Tecken på framträdandet av Dajjal

On 01, feb 2013 | No Comments | In Troslära | By admin

En längre hadith återberättad av Ibn Majah, Ibn Khuzaimah och ad-Dhiyaa’, sammankopplad med Abu Umamah, berättar att Allahs Sändebud  sade:

“Det kommer att vara tre svåra år innan Dajjal (träder fram). Under dem kommer människor drabbas av en stor hungersnöd. Under det första året kommer Allah att befalla himlen att hålla tillbaka en tredjedel av dess regn och marken att hålla tillbaka en tredjedel av vad den producerar. Under det andra året kommer Allah befalla himlen att hålla tillbaka två tredjedelar av dess regn och marken att hålla tillbaka två tredjedelar av dess produktion. Under det tredje året kommer Allah att befalla himlen att hålla tillbaka allt dess regn och det kommer inte falla en enda droppe regn. Han kommer att befalla marken att hålla tillbaka allt den producerar och ingen planta kommer gro. Alla hovdjur kommer att dö utom de Allah väljer. Profeten Muhammed  frågades: “Vad håller människorna levande vid den tiden?” Han sade: “Tahlil, tahmid och takbir (Att säga la ilaha ill Allah, Allahu Akbar och al-hamdulillah).” Detta kommer att upprätthålla dem, liksom mat gör.” [Sahih Al-Jami’ as-Saghir, nr. 7875]

Abdullah bin Umar berättade att Profeten  sagt: “Fitnah från Al-Ahlas (oavbruten förödelse) är massflykt och krig. Därefter är fitnah av As-Sarrah [betyder “den rike”, när någon rik person använder sina pengar för att hyra andra att kriga för dem] kommer att påbörjas under fötterna av en man som påstår att han är av mig (av mina ättlingar). Emellertid är han inte av mig, för mina lojala vänner är de som har taqwa. Därefter kommer människor att enas runt en man vars styre är instabilt. Därefter, fitnah av Ad-Duhaymaa [den är kallad den svarta och mörka fitnah p.g.a. dess väldighet] kommer starta och kommer inte lämna någon medlem av denna nation utan att påverka honom hårt. När man tror att dess tid har nått sitt slut, kommer den att förlängas. Under tiden (under denna fitnah) kommer en man vakna upp som en troende och kommer att möta natten som en icke-troende, tills människor delas upp i två läger. Ett läger med tro vilket inte innehåller något hyckleri och ett läger med hyckleri utan tro. Om detta händer, vänta då in Dajjal på den dagen eller den nästa.” [Ahmad, Abu Dawood och al-Hakim, Mishkatul-Masabih, vol. 4, nr. 5403]

Det finns andra tecken på den hotande ankomsten av Dajjal. Mu’ath återberättade att Profeten  sade: “Blomstrandet av Jerusalem kommer att markera flykten från Yathrib (Madinah). Flykten från Yathrib kommer att markera starten av Al-Malhamah [det stora krig som kommer ske mellan ar-Rum och de muslimska styrkorna innan muslimerna erövrar Konstantinopel en andra gång]. Starten av al-Malhamah kommer att markera erövrandet av Konstantinopel. Erövrandet av Konstantinopel kommer att markera framträdandet av Dajjal.” [Sahih Al-Jami` as-Saghir, nr. 4096]

Blomstrandet av Jerusalem kommer att ske med hjälp av muslimska händer, Allahs vilja och efter det kommer det återupprättas igen från judarna. Det heliga landet kommer att vara säte för Kalifatet, för att Allahs budbärare  sade till Ibn Hawalah: “Oh Ibn Hawalah! Om du lever länge nog för att se kalifatets säte i det heliga landet, så kommer jordbävningar, katastrofer, och väldiga missöden vara överhängande. Då är Timmen närmare människorna än denna min hand mot ditt huvud.” [Al-Hakim i Al-Mustadrak, vol. 4, s. 420, och han säger att den är, “Sahih”]

Då kommer muslimer emmigrera till ash-Shaam för att medverka i Jihad som kommer att vara mot Allahs fiender av kristna och judar. Människor i Medina kommer att överge det, inte för att de inte tycker om det, men av anledningen att ingå i Jihad för Allahs skull. Då kommer det bli totalt hämningslöst, vilda djur och bestar kommer att ströva omkring där och det kommer att förbli övergivet tills Timmen startar.

Abu Hurairah återberättar att Profeten  sade: “Medina kommer att bli övergivet under sin blomstring! Därefter kommer det att bli bebott av fåglar och bestar.” [Al-Hakim i al-Mustadrak, vol. 4, s. 436]

Muslimerna kommer att lämna Medina under dess blomstring. Endast vilda bestar och fåglar kommer att ströva omkring där. De sista personerna att samlas (för början av den sista Dagen) kommer att vara två fåraherdar från stammen av Muzainah. De kommer att leda deras får till Medina och när de når sitt mål kommer de att finna det övergivet. När de når Thaniyyat al-Wadaa’ kommer de att falla på sina pannor (för Timmen kommer att ha startat då). [Ahmad, al-Bukhari och Muslim, As-Silsilah As-Sahihah, vol. 2, nr. 683]

Även, Abdullah bin ‘Amr sade: “Det kommer att vara en tid bland folket då alla troende kommer immigrera till ash-Sham.” [Al-Hakim i al-Mustadrak, vol. 4, s. 457, och han säger “Sahih” efter villkoren av Bukhari och Muslim” Adh-Dhahabee instämmer.]

al-Masih ad-Dajjal kommer dödas

Såsom det var berättat i hadithen återberättad av an-Nawwas bin Sam’an, kommer Dajjal dödas av Jesus son till Maria. Dajjals död kommer att ske efter att änglarna vänder honom mot ash-Sham bort från utkanterna av Medina. Han kommer att gå under i ash-Sham när den östra dörren av Lud i Palestina, må Allah återge det till muslimerna.

Innan vi nämner den andra ankomsten av Jesus son till Maria, kommer vi att nämna al-Mahdi, Muhammad bin Abdillah.

Al-Mahdi, kommer att komma alldeles innan ankomsten av Jesus (fred vare med honom). Han kommer att leda den muslimska nationen med rättvisa och godhet och etablera Allahs styre. Ett rättfärdigt kalifat kommer att återuppstå efter att jorden har erfarit dess del av orättvisa och tyranni. Jesus son till Maria kommer att be bakom honom. Bland al-Mahdis karakteristiska drag är att han kommer spendera pengar på saker utan att räkna dem, bland många av hans rättfärdiga gärningar som var nämnda i flera autentiska hadith.

Tags | , , ,

Submit a Comment