Image Image Image Image Image

© Allt material är skyddat av upphovslagen. 2004-2013 Hikmainstitutet | RSS | Email

Scroll to Top

To Top

Andlighet

26

jan
2013

No Comments

In Andlighet

By admin

Abu Dharr förmanar

On 26, jan 2013 | No Comments | In Andlighet | By admin

Jag anser att Abu Dharr al-Ghafaari är en av de mest intressanta personligheterna bland sahaaba (följeslagarna). Han var känd för sin asketism och sina förmaningar. Det är återberättat i Na’im’s al-Hilyah att någon frågade Abu Dharr radhiallahu ‘anhu, “Oh Abu Dharr, varför lämnar folk ditt sällskap i upprört tillstånd varje gång de besöker dig? Han svarade: “De lämnar mig upprörda för att jag varje gång förmanar dem från att samla på sig världens skatter.”


Följande är en av hans förmaningar återberättad av Sufyaan ath-Thawree, må Allah vara nöjd med honom, såsom den är återberättad i al-Hilyah av Abu Na’im:

“Människor! Jag är Jandab’ul Ghafaari. Kom hit och lyssna till de goda råd av er medlidsamme äldre broder.” Genast skyndade sig folket och ställde sig runt honom för att höra vad han hade att säga. Abu Dharr sa därefter: “Ser ni, när någon av er planerar att resa, förbereder han sig inte och tar med sig de nödvändiga föremålen som ska räcka till tills han når sin slutdestination?” Människorna svarade: “Javisst gör han det.” Abu Dharr fortsatte: “I detta avseende, är vägen till Domedagen den avlägsnaste av alla era slutliga destinationer. Ta med er det som ni har mest nytta av.” Människorna frågade: “Och vad anser du mest behövligt för en sådan resa?”

Abu Dharr svarade:

1. Utför pilgrimsfärden till Mecka för era omedelbara behov.

2. Fasta under den varmaste dagen i betraktande av den skrämmande livslånga ståendet under Domedagen.

3. Be två rak’a i nattens mörker i betraktande av ens förvirring, ensamhet och mörker i ens grav.

4. Säg antingen något gott eller förbli tyst, för att begrunda den förfärliga livslånga ståendet i den bistra tystnaden under Domedagen.

5. Spendera era pengar i välgörenhet, så kanske ni kan komma undan dess kval.

6. Gör denna värld en plats för två slags möten: en för att söka efter förmånerna i det nästkommande livet, och det andra för att söka vad som är tillåtligt. Skulle där vara ett tredje kriterium för möte, är de av ondo och tillför inte någon nytta för er, och slutligen;

7. Se efter era pengar och dela upp de i två kategorier: En dirham spenderar ni på er familj, den andra spenderar ni för era förmåner i det nästkommande livet, och skulle det bli en dirham kvar är den av ondo och inte till någon nytta för er.”

Abu Dharr ropade sedan så högt han kunde: “Oh människor, era krav om att samla på er det som är bortom era möjligheter kommer säkerligen förstöra er.”

Tags | , , ,

Submit a Comment